Projednává se návrh změn územního plánu města Zlína. Změny se týkají také Lužkovic. Mimo jiné má vzniknout nová výrobní plocha namísto části biocentra.
Zveřejněno 31.10.2018 v 08:36.
Sdružení za zdravé Lužkovice se několik let snažilo zamezit umístění výroby používající nebezpečné chemické látky. Pro zdravotní rizika je výrobna neslučitelná s blízkostí obytné zóny.
Zveřejněno 19.11.2010 v 07:30.
Vážení občané Lužkovic, na portálu MMZ jsou k dispozici 2 územní studie. První je lokalita Nadevsí a druhá Padělky. V obou případech se jedná o výstavbu nových rodinných domů.
Zveřejněno 30.03.2010 v 12:53.
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína, byly zveřejněny požadavky na vypracování návrhu územního plánu velkého Zlína.
Zveřejněno 19.10.2009 v 17:21.
Vážení občané Lužkovic, dne 15.9. 2009 se konalo mimořádné zasedání ZMZ, kde hlavním bodem programu bylo schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Zlína.
Zveřejněno 23.09.2009 v 07:22.
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína byly zveřejněny další informace, které by Vás v souvislosti s územním plánováním mohly zajímat.
Zveřejněno 17.09.2009 v 13:43.
Vážení občané Lužkovic, včera dne 15.9. 2009 se od 15. hodin konalo mimořádné zasedání ZMZ, kde hlavním bodem programu bylo schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Zlína.
Zveřejněno 16.09.2009 v 16:37.
Vážení občané Lužkovic, v úterý 16.6. 2009 mělo být zastupiteli města Zlína na mimořádném zasedání projednáno "Schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Zlína".
Zveřejněno 17.06.2009 v 17:55.
Vážení občané Lužkovic a okolí, dne 14.5. 2009 vyšel v deníku MFDnes v příloze pro Moravu článek, který čtenáře informuje o možném vybudování mezinárodního helioportu.
Zveřejněno 14.05.2009 v 12:17.
Vážení občané Lužkovic, na níže uvedených odkazech najdete důležité informace ohledně ÚP pro místní část Zlín - Lužkovice.
Zveřejněno 12.05.2009 v 13:21.
Vážení občané Lužkovic, Sdružení za zdravé Příluky (SZZP) v měsíci dubnu tohoto roku odeslalo dopis na MMZ, kterým reagovalo na záměr soukromé firmy uskutečnit výstavbu distribučního centra potravin v k. ú. Lužkovice a Příluky.
Zveřejněno 12.05.2009 v 13:00.
Vážení občané Lužkovic, minulý týden proběhla tiskem informace (zpráva MfDnes ze 14.4. 2009), že se lidé na Příluku bouří proti výstavbě distribučního centra potravin.
Zveřejněno 22.04.2009 v 19:58.
Vážení občané Lužkovic, v elektronických médiích byly tento týden zveřejněny dvě informace, které se týkají i místní části Zlína - Lužkovic.
Zveřejněno 27.11.2008 v 08:29.
Vážení občané Lužkovic, jak všichni víte, dnešním dnem resp. pondělkem 10.11.2008 končí možnost podat námitky ke konceptu ÚP Zlín. Velká většina z Vás se i připojila svým podpisem pod námitku, kterou podalo SZZL na MMZ. Výbor SZZL velmi děkujeme všem, kteří tak učinili. Je vidět, že občanům Lužkovic není další osud naší obce lhostejný.
Zveřejněno 07.11.2008 v 13:39.
Vážení občané Lužkovic, níže si prosím přečtěte důležité sdělení, které má velký význam pro další osud naší obce.
Zveřejněno 16.10.2008 v 14:23.
Vážení občané Lužkovic, dne 24.10. 2008 od 16:00 hodin bude v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně probíhat veřejné projednání konceptu Územního plánu Zlína.
Zveřejněno 24.09.2008 v 18:23.
Vážení občané, dne 21.7.2008 vystoupilo SZZL s námitkou zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje.
Zveřejněno 17.09.2008 v 09:41.
Vážení občané Zlína, v MFDNES ze dne 12. 9. 2008 byla zveřejněna zpráva, která reaguje na aktivity všech Občanských sdružení, které dne 21.7.2008 vystoupily s námitkami zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje.
Zveřejněno 12.09.2008 v 22:30.
Vážení občané, dne 3.7. 2008 proběhla ve Zlínském deníku on - line diskuze ohledně problematiky budování cyklostezek na Zlínsku. Protože se jedná o téma, které Vás určitě zajímá, můžete se s odpověďmi pana zastupitele Kapusty na otázky tázajících seznámit na níže uvedeném odkazu.
Zveřejněno 03.07.2008 v 08:16.
Vážení občané Lužkovic, dne 23.4. 2008 byla umístěna na vývěsku města v Lužkovicích a následně i na portálu města Zlína - Veřejná vyhláška, která se týká nového upraveného územního plánu městské části Lužkovice. Jedná se zejména o oblast dopravy. Upozorňujeme, že k tomuto návrhu je možné podávat připomínky a námitky. Podrobnosti naleznete v textu vyhlášky.
Zveřejněno 23.04.2008 v 12:48.