Výstavba distribučního centra potravin v k. ú. Lužkovice a Příluky
Vážení občané Lužkovic, minulý týden proběhla tiskem informace (zpráva MfDnes ze 14.4. 2009), že se lidé na Příluku bouří proti výstavbě distribučního centra potravin.
Bližší informace uvedená na portálu MMZ říká následující:

Usnesení Zastupitelstvo města Zlína 11/17Z/2009 schvaluje: prodej části pozemků p.č. 639/9, 639/11, 639/23 k.ú. Lužkovice a p.č.1047/28 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 21 000 m2 dle geografického zaměření pro JIP majetková, s.r.o., Hradišťská 407, Pardubice, IČ 25922858 pro výstavbu distribučního centra potravin ve výši 600,-Kč/m2 s podmínkou vydání kolaudačního souhlasu do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení a složení kauce ve výši 2 000 000,- před uzavřením kupní smlouvy na účet statutárního města Zlína, která v případě nedodržení závazků propadá ve prospěch statutárního města Zlína.

Z výše uvedeného je patrno, že sklad leží v drtivé většině v k.ú. Lužkovice a dá se také usoudit, že po zprovoznění nově budovaného mostu v západní části Lužkovic do průmyslové zóny budou nejenom Lužkovice vystaveny velké dopravní zátěži.

Zajímavé je, že MMZ si sám stanovil jaký druh podnikatelských činností by měl být v průmyslové zóně Zlín - východ umístěn:

Nevhodné podnikatelské aktivity v lokalitě:

Těžké strojírenství

Prvotní zpracování surovin

Výroba stavebních hmot

Stavební dvory, betonárny, obalovny štěrků

Velkokapacitní dopravní základny

Sklady pro velkoobchod

Podniky s vysokým dopravním zatížením oblasti

Nakládání s toxickými látkami, ropnými produkty


Jak vidno, jednou z nevhodných specifikovaných aktivit jsou i:

Sklady pro velkoobchod

Podniky s vysokým dopravním zatížením oblasti


MMZ přesto výstavbu odsouhlasil subjektu, který oba jím specifikované parametry vykazuje. Navíc výstavba podniku podobného typu je diskutabilní hlavně v tom, zda přinese zvýšený počet pracovních příležitostí, které jsou hlavně v této době tak potřeba. Spíše naopak, jen dále zhorší už tak katastrofální situaci v místní části Příluky a nyní je reálnou hrozbou také pro Lužkovice, protože kudy asi pojede doprava, když nebude stačit most Příluku? Co lze z toho usoudit ? MMZ jde jen o jedno hledisko a to je zisk za každou cenu. Pokud samo nedodržuje vlastní regule, které vzápětí samo porušuje, tak je jasné, že občany a jejich názory k ničemu nepotřebuje a stejně si bude dělat co chce.

Bližší informace lze nalézt na následujících odkazích:

Dopis SZZP na MMZ

Lidé se bouří proti skladu

Specifikace průmyslové zóny Příluky a Lužkovice MMZ
Zveřejněno 22.04.2009 v 19:58.