Návrh nového konceptu ÚP Zlína, aneb vybydlení Lužkovic?
Vážení občané Lužkovic, níže si prosím přečtěte důležité sdělení, které má velký význam pro další osud naší obce.
Důležitá informace k Územnímu plánu Zlína

Důležitá informace k Územnímu plánu Zlína

a

pozvánka na mimořádnou členskou schůzi SZZL a občanů Lužkovic

 

Vážení spoluobčané, Sdružení za zdravé Lužkovice Vám přeje podzim bohatý nejen kvalitní úrodou, ale i pestrými a barevnými mezilidskými vztahy.

 

            Před námi je důležitý krok, abychom překazili likvidační plány naší obce. Vlivní jednotlivci maskující se veřejným zájmem, chtějí zakreslit přes Lužkovice cestu. Prý je to pouze územní rezerva, prý jen 2 pruhy. Ale ve slabší chvilce prozradili, že je to rezerva pro rychlostní komunikaci, kdyby náhodou nevedla vrchem přes Slušovice. Podél cesty se postupně prosadí průmyslové zóny. Pro bydlení zde již nebude prostor.

Nyní nadešel čas se zvednout a připomenout jim koncepci Zlína, kde pro průmysl a cesty bylo naplánováno území v centru a v západní části města. Území na východ od centra bylo určeno pro bydlení, nemocnici, rekreaci a další klidové aktivity. Připomenout jim, že také proto jsme zde postavili domy a tady vychováváme děti a vnuky.  Je to výzva pro nás, abychom vzali odpovědnost do svých rukou.

 

            V létě jsme 2-krát sbírali podpisy pro řešení našeho území bez kapacitní cesty. Za podporu Vám taktéž 2-krát děkuji. Na Zlínském kraji jsme uspěli. Naše námitka byla zapracována do krajského územního plánu a 10.9.2008 schválena krajskými zastupiteli.

Dále jsme vznesli připomínku k republikovému plánu a výsledek se dozvíme koncem letošního roku. Klíčovým v problematice kapacitní cesty přes naše údolí se jeví zlínští radní a zastupitelé. Oni rozhodnou o námitce proti pravobřežní komunikaci, kterou jste podpořili v druhé vlně sbírání podpisů. Tuto námitku podali naši sousedé ze Sdružení za zdravé Příluky, kdy je celkem podpořilo 1.200 občanů z východní části Zlína.

Zlínští radní a zastupitelé také budou rozhodovat o námitkách, které se společně s Vámi chystá podat občanské sdružení ke konceptu nového územního plánu města Zlína. Zde Vás žádáme opětovně o podporu, dle zákona je potřeba sehnat minimálně 200 podpisů od Vás. Dále počítáme s jednotlivými námitkami od dotčených občanů.

 

            Informace o problematice územního plánu obdržíte na Veřejném projednání, které proběhne dne 24.10.2008 v 16 hod. v aule univerzity T. Bati nebo na adrese http://www.mestozlin.cz/page/24689.oup/ na elektronické desce. Prosím, aby mladí pomohli s prací s internetem starším. Zdůrazňuji zde požadavek na Vaši vysokou účast na projednání a dotazy radním přímo na tělo.

 

Protože je pro neodborníka obtížné orientovat se v územně plánovací dokumentaci a protože předložený koncept se zásadně a dlouhodobě dotkne každého občana Lužkovic Sdružení za zdravé Lužkovice si Vás dovoluje pozvat na

 

VEŘEJNOU SCHŮZI OBČANŮ LUŽKOVIC

a současně na mimořádnou členskou schůzi SZZL

 

kde bude vysvětlena podrobně problematika Lužkovic a kde se zahájí sbírání podpisů. Schůze se koná ve středu 29.10.2008 v 18 hodin tradičně v hospůdce SPORTKLUB na hřišti.

Pro velkou závažnost problematiky očekáváme i Vaši vysokou účast!

Na závěr mi dovolte připomenou odkaz našich dědů – hrdost a lužkovický patriotismus.

Děkuji moc všem. Příjemný podzim, přeje všem

Ing. Evžen Babík, předseda předsednictva SZZL, Lužkovice 15.10.2008.

Zveřejněno 16.10.2008 v 14:23.