Zlín má koncept nového územního plánu
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína byly zveřejněny další informace, které by Vás v souvislosti s územním plánováním mohly zajímat.
Najdete je na tomto odkazu:

Zlín má koncept nového územního plánu

Důležité je hlavně toto sdělení:

Podle jeho slov vychází pokyny pro zpracování Územního plánu Zlína z nejvyšší koncepce rozvoje dopravní sítě v regionu, tedy z vybudování komunikace R49 mezi Hulínem, Fryštákem a Slušovicemi, která bude sloužit především pro tranzitní dopravu. "Vlastní koncept počítá s vytvořením územní rezervy pro dopravu mezi Otrokovicemi a Zlínem. Stávající silnice I/49 je již kapacitně přetížená," uvedl M. Šenkýř a dodal, že pravobřežní komunikace bude vytvářet novou přístupovou osu mezi Otrokovicemi a Zlínem. "Předpokladem je, že dále se doprava rozptýlí směrem na Jižní Svahy nebo do centra Zlína. Tranzitní doprava na východ od Zlína byla z hlediska potřeb státu vyhodnocena jako nepotřebná. Obdobně se vyjádřil i krajský úřad v koordinovaném stanovisku, v němž nepočítá s převzetím a provozováním případné komunikace," vysvětlil M. Šenkýř.

Další informace lze čerpat i z portálu SZZP.

Koncept územního plánu
Zveřejněno 17.09.2009 v 13:43.