Návrh změny územního plánu se týká i Lužkovic
Projednává se návrh změn územního plánu města Zlína. Změny se týkají také Lužkovic. Mimo jiné má vzniknout nová výrobní plocha namísto části biocentra.

Vážení občané,

zjstili jsme, že se projednává návrh změn územního plánu města Zlína. Změny se týkají také Lužkovic.

Mimo jiné má vzniknout nová výrobní plocha (SP 1107) namísto části biocentra (P457) v části vedle dřevovýroby na Rovince.

Všechny dokumenty ke změně ÚP najdete zde:
http://www.zlin.eu/dorucovani-pisemnosti-verejnou-vyhlaskou-cl-1519.html

(titulek: ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3B A 3D ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNAZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3B A 3D ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNA).

Další změny se týkají cyklostezky a změn ploch dopravy, které se z rezervy přenášejí do konkrétních ploch (v rámci rezervy - nejedná se o nové vymezení).

SZZL bude proti návrhu podávat tyto připomínky (viz příloha).
Lhůta pro uplatnění připomínek končí 1. 11. 2018.

Další fází návrhu změny ÚP bude jeho veřejné projednání s odborným výkladem projektanta. Termín zatím není znám.

S přáním pěkných dnů.
SZZL

Více naleznete na přiložených dokumentech zde:

DOPIS / Připomínky k návrhu nové plochy.pdf

Porovnávací NÁKRES


Návrh změny územního plánu
Zveřejněno 31.10.2018 v 08:36.