Odpověď MMZ na dopis ohledně výstavba distribučního centra potravin v k. ú. Lužkovice a Příluky
Vážení občané Lužkovic, Sdružení za zdravé Příluky (SZZP) v měsíci dubnu tohoto roku odeslalo dopis na MMZ, kterým reagovalo na záměr soukromé firmy uskutečnit výstavbu distribučního centra potravin v k. ú. Lužkovice a Příluky.
Již dříve zveřejněná informace na portálu MMZ říká následující

Usnesení Zastupitelstvo města Zlína 11/17Z/2009 schvaluje: prodej části pozemků p.č. 639/9, 639/11, 639/23 k.ú. Lužkovice a p.č.1047/28 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 21 000 m2 dle geografického zaměření pro JIP majetková, s.r.o., Hradišťská 407, Pardubice, IČ 25922858 pro výstavbu distribučního centra potravin ve výši 600,-Kč/m2 s podmínkou vydání kolaudačního souhlasu do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení a složení kauce ve výši 2 000 000,- před uzavřením kupní smlouvy na účet statutárního města Zlína, která v případě nedodržení závazků propadá ve prospěch statutárního města Zlína.

Dne 12.5. 2009 obdrželo SZZP odpověď na svůj dopis, který naleznete na následujícím odkazu:

Odpověď MMZ na dopis SZZP ze dne 16.4. 2009
Zveřejněno 12.05.2009 v 13:00.