Odpověď na dopis SZZL ze dne 19.8. 2008 ve věci námitky zástupce veřejnosti proti návrhu ZÚR ZK
Vážení občané, dne 21.7.2008 vystoupilo SZZL s námitkou zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje.
Minulý týden proběhla obecná zpráva tiskem (12.9. 2008 příloha MFDnes), že některým námitkám OS bylo vyhověno. Tento týden obdrželo i SZZL oficiální dopis ze Zlínského kraje, který reaguje na naši námitku a se kterým bychom Vás rádi seznámili.
1.jpg
Na níže uvedeném odkazu:

Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

je uvedeno vypořádání, kterýmí Zlínský Kraj reagoval na jednotlivé námitky a připomínky. Níže je uvedená i odpověď na naši námitku.
2.jpg
Výbor našeho občanského sdružení ještě jednou děkuje obyvatelům Zlína za důvěru a za podporu, kterou nám vyslovilo 800 občanů z Lužkovic, Klečůvky, Želechovic, Příluků, Pančavy, Boněcka, Obecin, Lazů, Dílů, Podvesné, Zálešné, Kútů, Padělků, Niv, Cigánova, Mokré, Malenovic a Tečovic.

Za výbor SZZL
Ing. Evžen Babík
Zveřejněno 17.09.2008 v 09:41.