Mimořádné zasedání ZMZ ze dne 15.9. 2009
Vážení občané Lužkovic, včera dne 15.9. 2009 se od 15. hodin konalo mimořádné zasedání ZMZ, kde hlavním bodem programu bylo schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Zlína.
Tohoto zasedání se zúčastnili i dva zástupci SZZL Ing. Evžen Babík a Mgr. Jan Kalenda. Ing. Babík na zasedání přečetl text jehož plné znění najdete na tomto odkazu:

Výzva zastupitelům k projednávání Konceptu Územního plánu města Zlína.

Více informací, které se věnují této problematice lze nalézt na tomto odkazu:

Starší informace

ZMZ nakonec schválilo variantu A. Po získání více informací k této problematice budou tyto následně zveřejněny.

Dostupné informace lze čerpat z portálu města Zlína na tomto odkazu:

Územně plánovací dokumentace

Informace z tisku lze nalézt na následujícím odkazu:

Územní plán s tunelem pod sídlištěm nepočítá

Zlín si odsouhlasil návrh nového územního plánu

Zlín - Nová silnice, která má vyřešit špatnou dopravní situaci Zlína, nepovede v tunelu pod sídlištěm Jižní Svahy a po vysoké estakádě přes Příluky. Takzvaná pravobřežní komunikace, o níž je řeč, bude mít svou trasu pouze na západ od krajského města do Otrokovic. Ve východní částí se s ní už nepočítá.

Vyplývá to z návrhu územního plánu Zlína, který včera ze dvou možných vybrali a schválili městští zastupitelé.

Ti nalezli kompromis i v tom, jak má být využíván bývalý svitovský areál. Jeho východní část bude mít spíše obchodní funkci, západní pak výhradně výrobní. Včera schválený koncept radnice ještě bude muset projednat se zlínskou veřejností i s odborníky. Nový územní plán by mohl Zlín mít příští rok.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava

Zveřejněno 16.09.2009 v 16:37.