ÚZEMNÍ PLÁN: Čeká se i na vaši připomínku
Vážení občané Lužkovic, jak všichni víte, dnešním dnem resp. pondělkem 10.11.2008 končí možnost podat námitky ke konceptu ÚP Zlín. Velká většina z Vás se i připojila svým podpisem pod námitku, kterou podalo SZZL na MMZ. Výbor SZZL velmi děkujeme všem, kteří tak učinili. Je vidět, že občanům Lužkovic není další osud naší obce lhostejný.
Dané problematice se věnuje i místní tisk a probíhá taktéž široká polemika. Dnes vyšel ve Zlínském deníku článek se kterým se můžete seznámit na následujícím odkazu:

ÚZEMNÍ PLÁN: Čeká se i na vaši připomínku

Z článku si stačí přečíst několik řádků, aby si i občan Lužkovic udělal obrázek o tom, jaká byla novému konceptu ÚP Zlína v místní části Lužkovice věnována "péče".

Citace:

Koncept plný chyb

Všechny doručené námitky musí nyní na středisku prověřit.

„V konceptu je zatím spousta chyb. V územním plánu je na devět set navržených ploch. Ty se musejí i s pomocí připomínek občanů sladit tak, aby se nezhoršily podmínky ve stávajícím bydlení, ale zároveň se umožnil rozvoj bydlení nového,“ upozornila Petra Reichová z magistrátu.

A mnohé připomínky mohou být úspěšné. To, že se lidé ozvali, pomůže právě třeba Lužkovicím.

„Nevím jak to, že sem urbanista dal právě smíšené plochy. To bude muset překreslit zpět podle poslední změny platného územního plánu,“ reagovala vedoucí střediska.

Zveřejněno 07.11.2008 v 13:39.