Vybraní junáci a rodičové se v neděli 27. března 2011 zúčastnili 1. části kurzu výroby šperků u mistryně Petry Sedlákové v Lužkovicích na Pasekách pod Hvozdnou. Naším cílem bylo holčičí čarování a kouzlení se šperky pro rodinné štěstí a harmonii.
Zveřejněno 19.06.2011 v 19:59.
V tomto posledním čtvrtém dílu se seznámíte s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali na podzim.
Zveřejněno 01.01.2010 v 19:12.
V tomto třetím dílu se seznámíte s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali v létě.
Zveřejněno 01.01.2010 v 18:58.
V tomto druhém dílu se seznámíte s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali na jaře.
Zveřejněno 01.01.2010 v 18:36.
Vážení občané Lužkovic, v následujících 4 dílech (zima, jaro, léto, podzim) se můžete seznámit s činností Junáka, který působí v naší místní části Lužkovice.
Zveřejněno 01.01.2010 v 17:45.
Bylo to někdy v roce 1968. Br. Plajner obdržel vysoké státní vyznamenání, což jsem se dozvěděl z novin, které nám do Alžírska docházely.
Zveřejněno 23.01.2004 v 16:00.
Když se v roce 1968 uvolnilo ovzduší, napsal jsem dopis br. Jaroslavi Foglarovi do Prahy, v kterém jsem vzpomněl jeho Rychlých šípů v Mladém hlasateli z roku 1935.
Zveřejněno 21.01.2004 v 22:32.
Při listování starými novinami jsem náhodou narazil na pěkný článek o skautingu v Želechovicích a Lužkovicích (článek je z roku 1996). Určitě si zaslouží připomenutí. Níže je tedy uveden jeho plný přepis.
Zveřejněno 12.12.2003 v 15:44.
Skauting v Lužkovicích byl založen dne 1. června 1945. Došlo k tomu tak, že klub FORS (František Březík, Olda Hutěčka, Ruda Babík, a Stanislav Březík) na schůzce mládeže v místním sále hostince p. Bobála pod (SČM) založili skautskou organizaci, když se ke skautingu přihlásilo 120 členů.
Zveřejněno 01.10.2003 v 22:38.