Co nového se naučili naši nejmladší?
Vybraní junáci a rodičové se v neděli 27. března 2011 zúčastnili 1. části kurzu výroby šperků u mistryně Petry Sedlákové v Lužkovicích na Pasekách pod Hvozdnou. Naším cílem bylo holčičí čarování a kouzlení se šperky pro rodinné štěstí a harmonii.
Dne 6. května 2011 se lužkovický oddíl Junáka tradičně zúčastnil oslav ohně a přivítání jara u táborového ohně v sousedních Želechovicích nad základní školou na vyvýšenině Na Stráži. Odpoledne jsme strávili hrami, zkoumáním místní přírody a zpěvem u táborového ohně.

Od pátku 20. května do neděle 22. května 2011 pořádal náš oddíl jarní táboření v přírodě poblíž chaty Držková – Hutě. Cílem bylo vlastnoruční vaření, dálkové pochody přes hory a doly a tvorba junáckých staveb. Dále jsme obdivovali přírodu, sbírali kořínky a lovili ryby.

Evžen Babík
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Zveřejněno 19.06.2011 v 19:59.