Padesát let skautingu v Želechovicích a Lužkovicích
Při listování starými novinami jsem náhodou narazil na pěkný článek o skautingu v Želechovicích a Lužkovicích (článek je z roku 1996). Určitě si zaslouží připomenutí. Níže je tedy uveden jeho plný přepis.

Padesát let skautingu v Želechovicích a Lužkovicích

Bývalá obecná škola v Želechovicích (nyní obecní úřad) byla v pátek 8. prosince loňského roku znovu plná dětí a mládeže. To se zde sešli skauti a skautky, aby si připomněli a oslavili padesátileté výročí vzniku skautingů v těchto obcích. Na setkání přišlo mimo jiné i několik pamětníků a bývalých členů zdejšího střediska.

V odpoledních hodinách se konalo společné shromáždění všech členů. Zajímavě hovořil jeden ze zakládajících členů střediska bratr Březík-Stan, člen Plajnerova družiny, o okolnostech a podmínkách vzniku tohoto hnutí v roce 1945, jeho vlivu na výchovu dětí a mládeže nejen v těchto obcích, ale i v Lípě, Klečůvce a na Želechovských Pasekách. Zde vzniklé oddíly byly součástí tohoto silného a dobře vedeného střediska. Bratr Březík-Stan stál při obnově skautského hnutí v tomto středisku i v letech 1968-1970 a spolu se sestrou Květou Ronzovou se znovu chápe iniciativy i v roce 1990. Jejich počáteční úsilí je zaměřeno především na přípravu a vyškolení nových skautských vědců a rádců, kteří budou zárukou dobrého vedení družin a oddílů. Stejné úsilí vyvíjí při budování silného materiálního zabezpečení. Dnes už má středisko klubovnu a především kvalitní táborou základnu na Želechovických Pasekách, včetně pěkně upravené chaty v bezprostřední blízkosti Hlavničkovy studánky ve Vizovicích. Součástí oslav byla i výstava kronikářské a archivářské dokumentace, vycházející vesměs z neúnavné činnosti bratra Stana Březíka.

Přejme skautskému středisku v Želechovicích hodně vytrvalosti, trpělivosti a úspěchů v mimoškolní výchově dětí a mládeže i v dalších letech.

Jaromír Hubáček - Klub Old-skautů Zlín

Zdroj:
ZLÍNSKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY
ZRNO, úterý 2. ledna 1996
II. ročník, číslo 1, strana 2
Zpracoval: Radek Knap

Zveřejněno 12.12.2003 v 15:44.