Činnost lužkovického Junáka v obrazech za rok 2009 - díl I. zima
Vážení občané Lužkovic, v následujících 4 dílech (zima, jaro, léto, podzim) se můžete seznámit s činností Junáka, který působí v naší místní části Lužkovice.
Sadě snímků bude vždy předcházet krátký text, který bude blíže popisovat aktivity s našimi dětmi. Junák má v Lužkovicích velkou tradici a pokud Vás zajímá více jeho historie, tak si projděte záložku Junák na našem webu. Velkou zásluhu na jeho poválečné činnosti, která byla po roce 1948 utlumena, dále v roce 1968 - 70 a posléze po roce 1989, má pan Stanislav Březík. Standa jeho činnost, taktéž bohatě mapoval a to jak písemně, tak i fotograficky. Je autorem mnoha kronik, které sám vlastnoručně vytvořil a které činnost oddílu podrobně mapují. Za to mu patří velký dík!

Co se týká součastné činnosti, tak tu vykonáváme pokud možno v přírodě. Nakonec z obrázků to můžete sami posoudit. Jelikož v naší místní části statutárního města Zlína nemáme žádné prostory pro činnost s dětmi, obrátili jsme se na obec Želechovice nad Dřevnicí, která nám vyšla v této věci maximálně vstříc a pro činnost našeho oddílu nám zpřístupnila jednu místnost ve sklepních prostorech MŠ Želechovice nad Dřevnicí. Svépomocí jsme si ji s dětmi sami vymalovali a přizpůsobili ke své činnosti. Občanům, taktéž děkujem za darovaný nábytek, kterým jsme klubovnu vybavili. V klubovně se scházíme pravidelně každý týden, hlavně v době, kdy kvůli počasí nemůžem vykonávat aktivity venku.

Poděkování patří také rodičům dětí v oddílu, kteří vždy rádi, pokud je potřeba vypomohou.

Evžen Babík, vedoucí oddílu

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Zveřejněno 01.01.2010 v 17:45.