Téma o lužkovické Tvrzi mně přitahuje odjakživa.
Zveřejněno 19.02.2006 v 17:41.
Pověsti i skutečnosti z kraje
Zveřejněno 21.07.2004 v 23:35.
Křižáci oblehli lužkovskou tvrz, ale husité se statečně bránili. Tu začali nepřátelé házet na dřevěné střechy smolné věchtě...
Zveřejněno 15.01.2004 v 23:55.
Nacházejí se zde reliéfní pozůstatky tvrziště na zastavěném (dům čp.35 a další) a klesajícím výběžku ze severního okraje údolí do středu dřívější vesnice, nyní zlínské čtvrti...
Zveřejněno 20.12.2003 v 13:00.
Význam tvrze v Lužkovicích v porovnání s ostatními ve zlínském regionu...
Zveřejněno 20.12.2003 v 12:59.
Východně vsi na vysokém břehu ostrožny stávala tvrz vladycká, jejíž podstavba dobře se zachovala nad čísly 32, 33, a 34 v zahradách. Majitelé čísla 34 jmenují se Bobálovi, ale přezdívá se jim všeobecně Tvrzovják, a ulička z návsi tam nahoru ke "Tvrzi" vedoucí sluje posud "Zámecká"...
Zveřejněno 12.12.2003 v 15:29.
Mimo tříště keramiky, v níž, jak jsem dříve uvedl, dá se rozpoznat nejméně 136 nádob různého tvaru a velikosti, našel jsem v kulturní vrstvě ojediněle kosti. Z nich jedna, zvlášť velká, je dosud na zjištění u prof. Dr. Borovanského v Praze ...
Zveřejněno 28.09.2003 v 23:45.
Na východní straně obce Lůžkovic svažuje se kopec, jednak směrem západním k potoku Novinovému, jednak k Dřevnici. Jeden jeho výběžek je posunut směrem jihozápadním a tvoří jakousi ostruhu.
Dle dochované tradice stávala zde tvrz ...
Zveřejněno 28.09.2003 v 23:30.
Z Tvŕze vedla tajná chodba až na Lukov. Dle jiné verse končila ve sklepě ve břehu nad Kněžkútským mlýnem (Nyní nad pilou Pražanovou)...
Zveřejněno 19.07.2003 v 16:16.