Vážené občané Lužkovic, koncem srpna 2016 byla zahájena úprava návsi v Lužkovicích. Práce jsou nyní v plném proudu.
Zveřejněno 10.09.2016 v 15:01.
Komise pro místní části, na své řádné schůzi 11.8.2016, vyslovila velké poděkování a uznání SDH Lužkovice za jejich velmi rychlý, operativní, obětavý a profesionální zásah při nedávných přívalových deštích a při přelití Novinového potoka do obytné části Lužkovic a následném úklidu místní části v této postižené oblasti.
Zveřejněno 01.09.2016 v 14:45.