Kam zmizely mladé stromy z návsi?
Odstranění a výměna uschlých stromů na návsi.
Vážení občané,

možná jste si všimli, že byly odstraněny mladé stromy, které byly osázeny na návsi v Lužkovicích.

Vzhledem k tomu, že jejich stav naznačoval uhynutí, komise místní části zažádala o reklamaci a v jejím důsledku byly tyto stromy odstraněny. Ve spolupráci s odborem městské zeleně ve Zlíně, budou na návsi vysazeny stromy nové a jejich počáteční péči si převezeme zmiňovaný odbor městské zeleně. Avšak s ohledem na výběr kultivaru se zdá nejvhodnější, aby byly zasazeny až na podzim, aby netrpěly letním počasím.

Předpokládá se osázení:
Prunus avium ´Plena´ - výška 8 -12 m, koruna je široce pyramidální, šířka 4 – 6 m, plnokvětá forma, neplodící
1560171817_image003.jpg
Zveřejněno 10.06.2019 v 14:52.