Kam zmizely mladé stromy z návsi?
Informujeme občany Lužkovic, že výsadba nových stromů na náves je naplánovaná na konec měsíce října.
Vážení občané,

možná jste si všimli, že byly odstraněny mladé stromy, které byly osázeny na návsi v Lužkovicích.

Vzhledem k tomu, že jejich stav naznačoval uhynutí, komise místní části zažádala o reklamaci a v jejím důsledku byly tyto stromy odstraněny. Ve spolupráci s odborem městské zeleně ve Zlíně, budou na návsi vysazeny stromy nové a jejich počáteční péči si převezeme zmiňovaný odbor městské zeleně. Avšak s ohledem na výběr kultivaru se zdá nejvhodnější, aby byly zasazeny až na podzim, aby netrpěly letním počasím.

Předpokládá se osázení:
Prunus avium ´Plena´ - výška 8 -12 m, koruna je široce pyramidální, šířka 4 – 6 m, plnokvětá forma, neplodící
1560171817_image003.jpg
Zveřejněno 25.09.2019 v 11:52.