Sdělte svůj názor jako občan města Zlína
Zapojte se do vyplnění dotazníku anketního šetření spokojenosti obyvatel města Zlína, které je prováděno v rámci tvorby materiálu Strategie rozvoje města Zlína do roku 2030.
Vedení města Zlína zajímá, jak se vám v našem městě žije, bydlí, pracuje, co se vám ve městě líbí a co naopak podle vás ve městě chybí. Vaše názory jsou důležité a potřebné při tvorbě nové strategie rozvoje města.

Dotazník můžete vyplnit on-line nebo jiným způsobem - více na stránce Zlin.eu/dotaznik

Tento odkaz můžete samozřejmě můžete dále šířit, jelikož je žádoucí relevantního vyplnění co největšího množství těchto dotazníků.

Děkuji.

--
Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor
Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Tel.: +420 577 630 136
e-mail: jirikorec@zlin.eu
web: www.zlin.eu


Zveřejněno 01.07.2020 v 08:25.