Komise místní části Lužkovice informuje o termínech jednání
Termíny jednání Komise místní části Lužkovice

Komise místní části Lužkovice se schází v předem dohodnutých termínech, které uveřejňuje na oficiálních stránkách města Zlína v sekci: KMČ informuje.

Termíny jednání:


27.3. 2019 První zasedání nově jmenované komise / volba předsedy komise (neveřejné)

10.4. 2019 Jednání komise / první jednání nové komise (neveřejné)

24.4. 2019 Jednání komise / téma "Kulturní dům" (neveřejné / členové komise + pozvaní zástupci)

22.5. 2019 Jednání komise (neveřejné)

26.6. 2019 Jednání komise (neveřejné)

31. 7. 2019 Jednání komise / téma "Kulturní dům" (neveřejné)

22. 8. 2019 Jednání komise / téma "Kulturní dům" / stanovisko k návrhům (neveřejné)

26. 9. 2019 Jednání komise

30. 12. 2019 Jednání komise / téma "Kulturní dům"

8. 1. 2020 Jednání komise / priority 2020

12. 2. 2020 Jednání komise / priority 2020

12. 3. 2020 Jednání komise

23. 6. 2020 Ujednání komise / zařazení položky do prioritVeřejné setkání RMZ s občany Lužkovic bylo naplánováno na 8. června 2020 od 18:00hodin v prostorách SportKlubu na Hřišti. Z důvodů COVID-19 bylo setkání zrušeno.


Podněty komisi k projednání

Záležitosti týkající se kanceláře města Zlína

Různé opravy, upozornění, připomínky apod. můžete zasílat elektronicky přímo tajemníkovi na e-mailovou adresu: kancelar_luzkovice@zlin.eu.

Záležitosti, které by měla projednávat komise ve spolupráci s městem Zlín

Rozvoj obce, požadavky na opravy většího rázu, investice apod., můžete zasílat na novou adresu přímo k rukám přesedy komise: kmc.luzkovice@gmail.com.


autor: Lucie Kopcová

Zveřejněno 17.02.2020 v 10:00.