Nová Komise místní části Lužkovice
Komise pro místní část Lužkovice je od března tohoto roku v novém složení.
Komise místních částí jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů místních částí a jsou poradními orgány Rady a Zastupitelstva města Zlína. Jejich zřízení a jmenovité složení schvaluje usnesením Zastupitelstvo města Zlína.

Členové komise jsou v tomto složení:

Předsedkyně komise:

Ing. Lucie Kopcová

Členové komise:

Miroslav Albert
Ing. Rudolf Babík
Ing. arch. Ivan Havlíček
Richard Hvozdenský
Jaroslav Hustý
Miroslav Jančík
Jiří Jurčák
Radim Masařík
Ing. Jiří Přemyslovský
Tomáš Ušela

Tajemník:

Zdeněk Richter

Podněty komisi k projednání

Záležitosti týkající se kanceláře města Zlína

Různé opravy, upozornění, připomínky apod. můžete zasílat elektronicky přímo tajemníkovi na e-mailovou adresu: kancelar_luzkovice@zlin.eu.

Záležitosti, které by měla projednávat a řídit komise

Rozvoj obce, požadavky na opravy většího rázu, investice apod., můžete zasílat na novou adresu přímo k rukám přesedy komise: kmc.luzkovice@gmail.com.


Základní informace ke komisi místní části Lužkovice na oficiální stránce města Zlína.


Z jednání komise se vyhotovují zápisy (viz záložka "zápisy a priority") a úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a jejich plnění je průběžně sledováno.

Tajemníky komisí jsou ustaveni pracovníci kanceláří místních částí, kteří obstarávají organizačně technické a administrativní práce související s činností komisí (viz záložka "úřední hodiny v místní části").

Komise se řídí aktuálně platným statutem, který vydalo statutární město Zlín.


autor: Lucie Kopcová

Zveřejněno 14.05.2019 v 18:41.