Zajímá vás, co se řeší na setkáních Komise místní části?
Od března tohoto roku se sešla Komise místní části Lužkovice již pětkrát. Aktuálně řešíme několik témat.
Pokud Vás podrobněji zajímá obsah a témata probíraná na neveřejných setkáních Komise místní části Lužkovice, můžete nahlédnout do zápisů z těchto schůzek. Úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a jejich plnění je průběžně sledováno.

Jsou vyvěšovány na stránkách města Zlína: Zápisy KMČ Lužkovice 2019.Výběr z aktuálních témat:

- kulturní dům (probíhá jednání o novém návrhu vzhledu a zasazení do terénu)
- opravy místních komunikací (připravujeme soupis všech míst, které budeme požadovat opravit)
- cyklostezka Lužkovice-Příluky (prověřujeme předání stavby, zařazení do plánu sečení atd.)
- pomoc spolkům a sdružením s dotacemi na činnost
- dokončení pokládky optických kabelů (prověření stavu předání zhotovitelem na město, kontrola uvedení do původního stavu)
- s příslušnými odbory se řeší černé skládky na území Lužkovic, situace kolem napadené památné lípy, vysazení nových stromů na návsi atd.
- dohoda o pravidelném sečení návsi a travnatých porostů zahrnutých v plánech sečby
- priority obce a požadavky na město Zlín pro rok 2020

Podněty komisi k projednání

Rozvoj obce, požadavky na opravy většího rázu, investice apod., můžete zasílat k rukám přesedy komise na e-mailovou adresu: kmc.luzkovice@gmail.com.


Základní informace ke komisi místní části Lužkovice na oficiální stránce města Zlína.


Komise se řídí aktuálně platným statutem, který vydalo statutární město Zlín.


autor: Lucie KopcováZveřejněno 04.07.2019 v 13:41.