Vážení občané, stejně jako v předchozích letech, i letos Vás zveme na Fašankový průvod obcí. Tentokráte termín připadá na sobotu 10. 2. 2018.
Zveřejněno 05.02.2018 v 14:58.
Sdružení za zdravé Lužkovice společně se želechovickou farností zvou všechny občany na tradiční roznášení betlémského světla, které se uskuteční v pátek, dne 23. prosince ve 14 hodin, na návsi v Lužkovicích.
Zveřejněno 21.12.2016 v 13:48.
Zase je tady vánoční čas. Veškeré naše snažení těchto dnů je motivováno cílem báječného prožití svátků, které svou neopakovatelnou atmosférou jsou těmi nejkrásnějšími v roce.
Zveřejněno 17.12.2015 v 06:05.
Vážení návštěvníci stránek www.luzkovice.cz, jak jste možná zaregistrovali tak naše stránky byly od 11.3. do 21.3.2014 nedostupné.
Zveřejněno 31.03.2014 v 12:06.
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2011 a 2012 - konané od 17. hodin v pátek 18.1.2013 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Zveřejněno 20.01.2013 v 13:01.
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2010 - konané od 18. hodin v pátek 21.10.2011 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Zveřejněno 25.10.2011 v 18:28.
Vážení občané Lužkovic, Výroční členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice se koná v pátek dne 21.10.2011 v 18:00 hodin v hospůdce „Sportklub“ na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Zveřejněno 19.10.2011 v 09:33.
Vážení občané, s lítostí Vám oznamujeme, že nás dne 17. září 2011 navždy opustil pan Jan Kalenda.
Zveřejněno 19.09.2011 v 20:53.
Jak jste jistě většinou zaregistrovali, proběhla na sklonku loňského roku realizace rozšíření kanalizačního sběrače. Stavbu realizovala firma KKS, a investorem jsou vodovody a kanalizace – dnes firma MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Zveřejněno 29.01.2011 v 11:04.
Na sklonku loňského roku se zástupci Sdružení za zdravé Lužkovice rozhodli připojit ke Komisi pro místní část Lužkovice zřízenou magistrátem města Zlína.
Zveřejněno 29.01.2011 v 10:08.
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2009 - konané od 18. hodin v pátek 8.10.2010 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Zveřejněno 09.11.2010 v 15:27.
Ani jsme se nenadáli a opět je tady předvánoční čas naplněný radostným očekáváním. V nastávajících svátečních chvílích se život na okamžik zastaví, byť symbolicky.
Zveřejněno 16.12.2009 v 13:31.
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2008 - konané dne 22.5.2009 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Zveřejněno 27.05.2009 v 17:51.
Vážení občané, výbor Sdružení za zdravé Lužkovice děkuje všem občanům Lužkovic za velkou účast na naší Výroční členské schůzi, která proběhla dne 22.5. 2009 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti a také všem hostům.
Zveřejněno 25.05.2009 v 06:55.
Vážení občané Lužkovic, minulý týden 13.4. 2009 byly naše stránky www.luzkovice.cz poctěny již 50 000 návštevou. SZZL má z tohoto počtu velkou radost.
Zveřejněno 22.04.2009 v 20:25.
Vážení občané Zlína, Sdružení za zdravé Příluky vzniklo zhruba ve stejný čas, jako Sdružení za zdravé Lužkovice (rok 2002). Také činnost a cíle tohoto občanského sdružení jsou obdobné jako u našeho OS. Obě naše OS již dlouhá léta úzce spolupracují.
Zveřejněno 01.01.2009 v 15:47.
Ani jsme se nenadáli a opět je tady předvánoční čas naplněný radostným očekáváním. V nastávajících svátečních chvílích se život na okamžik zastaví, byť symbolicky.
Zveřejněno 10.12.2008 v 13:31.
Dne 21.7.2008 vystoupilo SZZL s námitkou zástupce veřejnosti proti návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje.
Zveřejněno 23.07.2008 v 15:09.
Vážení občané Lužkovic, dne 19.6. 2008 vystoupil na poslední schůzi ZMZ se svým příspěvkem předseda SZZL Ing. Evžen Babík. Jeho veřejné vystoupení se týkalo nové Studie dopravních investic vypracovanou firmou Mott MacDonald Praha. Celý text jeho vystoupení je uveden níže ...
Zveřejněno 26.06.2008 v 09:05.
Vážení občané Lužkovic, dne 29.5. 2008 provedl orgán České inspekce životního prostředí Brno místní šetření ve firmě Reflex Zlín, spol. s r.o., která se nachází v areálu bývalé zemědělské farmy v Lužkovicích.
Zveřejněno 11.06.2008 v 20:26.