SZZL napsalo dopis náměstkovi Landsfeldovi na město Zlín
Dopis náměstkovi, který má na starost majetkovou účast ve společnosti, která by měla stavět v Lužkovicích víceúčelový objekt.

Vážení občané,

informujeme Vás o tom, že jsme dne 17. 10. 2018 předali na podatelnu Statutárního města Zlín dopis určený pro náměstka Landsfelda, který má na starosti majetkovou účast ve společnosti Nemovitosti města Zlína, spol s r. o. Právě tato společnost by měla stavět v Lužkovicích víceúčelový objekt. Pana náměstka informujeme o dvou setkáních s občany, když ani na jenom z nich nebyl návrh budovy předložený bývalou KMČ, schválen. V dopise ho informujeme o představách občanů a spolků působících v Lužkovicích a navrhujeme pomoc při vypracování nového projektu.

Více naleznete zde v přiloženém dopise z 15. 10. 2018.


Nevíme, jestli v nově složené Radě města Zlína zůstanou kompetence zachovány stejně jako před posledními volbami. Pokud ne, pošleme tento dopis také nově ustanovenému členu Rady, který bude mít společnost Nemovitosti města Zlína, na starosti.

Mějte hezké dny.

SZZL


Zveřejněno 26.10.2018 v 21:06.