Květnový výlet lužkovických seniorů do Lednice
Dne 21.5. 2014 se uskutečnil výlet lužkovických seniorů na zámek v Lednici.
Akci pořádal Klub seniorů Lužkovice a výletu se celkem zúčastnilo 43 občanů. Proběhla prohlídka zámku, skleníku, někteří stihli i minaret a projížďku po parku. Počasí našim seniorům vyšlo, celý den bylo slunečné počasí.

V září je plánována další akce a to zájezd na Velehrad a do pivovaru v Uherském Brodu.

Text i foto zaslala paní Drobilíková, které tímto děkuji.
Technicky zpracoval Radek Knap
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Zveřejněno 06.08.2014 v 10:27.