Územní studie Želechovice nad Dřevnicí - vedení kapacitní komunikace S9
Vážení občané Lužkovic, jménem výboru Sdružení za zdravé Lužkovice si Vás dovolujeme upozornit na situaci, která se nám po letech opět vrací k řešení, a dle našeho názoru vyžaduje naši i Vaši pozornost.
Jedná se o soubor dokumentů, který je označen jako - Územní studie "Želechovice nad Dřevnicí" - vedení kapacitní komunikace S9, který byl zaslán na naši adresu v elektronické i papírové podobě. Pořizovatelem této dokumentace je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Jedná se o studii, která by na republikové úrovni měla řešit trasování kapacitní komunikace S9.

Tato studie je navrhovaná v několika variantách, kdy čtyřproudá komunikace prochází prostorem mezi Lužkovicemi a Želechovicemi, a v jedné z variant jde přes Lužkovické domy a celé údolí směrem na Klečůvku.

Veškeré podrobnosti, které jsou nám známy naleznete ke stažení na následujícím linku:

Územní studie Želechovice nad Dřevnicí - vedení kapacitní komunikace S9


Přesto, že stávající stupeň dokumentace neznamená zatím přímé ohrožení kvality našeho života v obci, je podle našeho mínění třeba jasně vyjádřit náš postoj.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o vyjádření Vašeho stanoviska, případně o aktivní pomoc. Přesto, že se jako SZZL budeme k celé záležitosti vyjadřovat, je jistě na místě, když se i každý z Vás individuálně k této záležitosti vyjádří, a to nejlépe přímo na Krajský úřad v dané lhůtě.

Pokud budete chtít cokoliv s námi diskutovat, napište nám prosím na e-mail Sdružení za zdravé Lužkovice

szzl@seznam.cz

V případě většího zájmu jsme schopni zorganizovat veřejnou schůzi, a vyslechnout si Vaše názory.

Za Sdružení za zdravé Lužkovice

Ing. Evžen Babík, Ing. Jiří Přemyslovský
Zveřejněno 11.04.2013 v 18:30.