Rozsvícení vánočního stromu v Lužkovicích 2012 - fotogalerie
V sobotu 8. prosince od 16 hodin proběhla Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu v Lužkovicích na návsi.
V rámci programu vystoupily i naše děti z MŠ a ZŠ. Pásmo připravila Ing. Ivana Tichá - vedoucí Klubu maminek Lužkovice. Mezi děti potom zavítal Mikuláš se svou družinou, který dal dětem sladkou odměnu. Pro dospělé potom bylo k dispozici po celou dobu akce teplé i studené občerstvení.

Po skončení kulturního pásma, potom došlo k rozsvícení stromu na návsi a rozběhla se mikulášská nadílka. Každé dítě dostalo balíček, ze kterého mělo určitě velkou radost.

Završením celé akce byl potom ohňostroj.

Akci moderoval předseda KMČ Lužkovice Jiří Jurčák, jako host promluvil a s občany Lužkovic se pozdravil náměstek primátora Mgr. Aleš Dufek. Občerstvení a ozvučení akce zajišťoval pan Petr Pastyřík.

Akci pořádala Komise místní části Lužkovice ve spolupráci s Klubem maminek Lužkovice a panem Petrem Pastyříkem.

Za krásnou akci nezbývá, než všem, kteří se na ni podíleli vyslovit slova uznání.

Fotogalerii naleznete na následujícím odkazu:

Rozsvícení vánočního stromu v Lužkovicích 2012 - fotogalerie

Text a foto: Radek Knap, Lužkovice, prosinec 2012
Zveřejněno 16.12.2012 v 12:40.