Zhodnocení Klubu seniorů za rok 2012
Vážení občané Lužkovic, níže se můžete seznámit s činností Klubu seniorů v Lužkovicích za rok 2012.
Koncem roku se obyčejně zamýšlíme a hodnotíme, jestli jsme vše udělali dobře.Klub seniorů Lužkovice začal nový rok pozváním všech předsedkyň zlínských klubů, aby zhodnotily minulý rok.Dalším významným dnem byla oslava svátku žen. Při oslavě jsme si naplánovali zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. V květnu se uskutečnil zájezd s procházkou po Pustevnách, počasí nám přálo a po cestě domů si někteří nakoupili tradiční koláče. Dále připomenu, že o prázdninách se senioři se schází na fotbalovém hřišti v Lužkovicích, kde bývá grilování s tombolou při harmonice. Letos k nám zavítaly seniorky z Příluku. V září byl naplánován další zájezd do Kroměříže.

Dne 28.11.2012 v 15 hodin plánujeme výroční schůzi KSL. Dále bych chtěla poděkovat paní K. Vrlové za výuku ručních prací a taky za její přispění do tomboly svými výrobky. Také bych chtěla poděkovat KMČ Lužkovice, která s naším klubem úzce spolupracuje.

Taktéž přijímám návrhy k rozšíření činnosti našeho klubu a tím i k utužení sousedských vztahů a dobré náladě.

Za výbor KSL, M. Drobilíková

Na následujícím odkazu je umístěna fotogalerie z výše uvedených akcí. Snímky elektronicky zaslal pan Mirek Jančík, kterému tímto děkuji.

Fotogalerie KSL za rok 2012

Zveřejněno 16.11.2012 v 18:28.