Historie kříže na návsi v Lužkovicích - update
Vážení občané Lužkovic, v dnešním příspěvku Vás seznámím s historií kříže v Lužkovicích na návsi.
Na úvod článku jen předesílám, že jsem se této tématice věnoval v roce 2003 v příspěvku Dominanty Lužkovic

Od té doby uplynulo mnoho času, například i to, že jsme si v roce 2007 připoměli 600 let Lužkovic. Křížek v nedávné době prodělal odbornou restauraci za finančního přispění MMZ a dnes je opravdu pěknou dominantou Lužkovic u které se občané Lužkovic schází při kulturních akcích (Betlémské světlo, atd.).

Většina starších občanů tedy ví, že křížek stával před silničním mostem po levé straně směrem do Želechovic. Ti ještě starší vědí, že po levé straně kousek za ním směrem k řece Dřevnici stávala stará lužkovická hasičská zbrojnice. Dnes je tam jen holé místo a před řekou Dřevnicí stojí zeď protipovodňové ochrany. Nikdo však dosud nevěděl, co vůbec předcházelo výstavbě tohoto kříže. A s tím bych Vás rád všechny seznámil.

Aktivita Jirky Přemyslovského z Lužkovic vedla k tomu, že si dal tu práci a ve Státním okresním archivu na Klečůvce dohledal fond, který nám okolnosti vzniku lužkovického kříže podrobně přibližuje. Nejprve však musel získat souhlas s uveřejněním dokumentů od Arcibiskupství Olomouckého - viz dokument níže.
povoleni.jpg
latina.jpg
A zde je možné se již seznámit s klíčovým dokumentem, který předcházel stavbě křížku. Z něj vyplývá souhlas Arcibiskupství Olomouckého, že se tak stalo 24. dubna 1886. Samotná žádost lužkovických radních ve fondu nebyla. Zásluhou Ing. arch. Ivana Havlíčka byl zajištěn doslovný překlad dokumentu. Překlad:

číslo dokumentu :4077

Z kanceláře arcibiskupa.

Při úctě k Bohu a ve dnech vzmáhající se (Jeho) vznešenosti vyzývám a prosím našeho podřízeného P.T. (plným titulem) kněze a faráře, jménem jeho ustavujícího ordináře, aby účinným a slavnostním způsobem požehnal (zřejmě znovuvysvětil) obnovený kříž v obci Lužkovice.

V Olomouci dne 28.4.1886

Emmanuel Potting

Generální vikář

A další nečitelný podpis

zadost.jpg
Další důležitý dokument je z 16. dubna 1888, ve kterém se lužkovičtí radní v čele s tehdejším starostou Jozefem Polepilem zavazují, že budou o křížek dobře pečovat. Celý text zní: Revers, My zvolení zástupcové obce Lůžkovic, zavazujeme se pro sebe i pro své potomky, že nově postavený kamenný kříž, který jsme nákladem obce na místě starého dřevěného kříže zbudovati dali, v dobrém stavu udržovati, potřebných oprav nezanedbávati a pro případ zkázy tohoto nový na témž místě postaviti nechali. Na důkaz toho jsme listinu tuto jednomyslně vlastní rukou podepsali a pečetí obecní opatřili. V Lužkovicích 16. dubna 1888. Podepsán Jozef Polepil, starosta a další radní....
schvaleni.jpg
A zde je další souhlas respektive potvrzení od Zemského hejtmana.
krizek.JPG
Takže, když vše shrneme, tak víme, že původně stál kříž u mostu u řeky Dřevnice a nahradil původní kříž dřevěný, který v té době asi dosloužil. Posléze byl kříž přemístěn na současné místo a následně renovován.

Je také potřeba upozornit, že kolem našeho kříže chodili poutníci do Štípy, která je poutním místem s mariánskou soškou. Milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící na hlavním oltáři v poutním kostele zasvěceném Narození Panny Marie, patří mezi nejstarší mariánské sochy na Moravě.

Na posledním obrázku je křížek na návsi v nynější podobě.

Text: Radek Knap, Lužkovice, září 2012
Zveřejněno 01.10.2012 v 19:19.