Dětský den v Lužkovicích 2012 - fotogalerie
V sobotu dne 30.6.2012 se v areálu FK Lužkovice konal tradiční Dětský den.
Hlavním pořadatelem byl FK Lužkovice, spolu se Sdružením za zdravé Lužkovice, Sborem dobrovolných hasičů Lužkovice a Klubem maminek Lužkovice. Všem organizátorům patří velké poděkování za zdárný průběh akce.

Bohužel oproti jiným létům mně pracovní zaneprázdněnost neumožnila být hned na začátku akce (přišel jsem asi ve 3/4 akce), takže v pořizování snímků mně musela zastoupit má manželka, cca od 17. hodiny. Z tohoto důvodu se tedy ani nebudu rozepisovat, jako tomu bylo v minulých létech.

Poděkování patří také sponzorům, kterých, ale oproti minulé době je stále méně. Akce se také konala za finančního přispění Magistrátu města Zlína. Poděkování patří také KMČ Lužkovice.

Děkujeme

Radek Knap, červenec 2012

Fotogalerie je umístěna na následujícím odkazu:

Fotogalerie - Dětský den v Lužkovicích ze dne 30.6.2012
Zveřejněno 07.07.2012 v 18:15.