Výsledky degustace slivovice v Lužkovicích dne 11. 2. 2012
Vážení občané Lužkovic, níže se můžete seznámit s komentářem a výsledky degustace slivovice ze dne 11. 2. 2012, která proběhla v Lužkovích.
Degustace se uskutečnila již po dvaadvacáté. Organizaci soutěže zajišťoval Petr Pastyřík, ve Sportklubu v Lužkovicích. Při zahájení degustace omluvil pan Manďák pravidelného účastníka, zpěváka a skladatele, pana Štefana Forgače, který byl zdravotně indisponován, takže hymnu jsme si tentokrát, při kytaře, nevyslechli.

Ze sedmadvaceti vzorků slivoce vybírala degustační komise, které předsedal pan Zdeněk Manďák, tu nejlepší. Členové komise hodnotili jednotlivé vzorky známkami od 1 po 5, stejně jako ve škole. Samozřejmě, byla zaručena přísná anonymita vzorků, tak, aby byla zajištěna maximální objektivnost soutěže. Předseda degustační komise dohlížel na to, aby byly vzorky předávány v patřičném pořadí a aby se degustátoři zdrželi hlasitých poznámek, které by mohly nějak ovlivnit ostatní členy komise při jejich hodnocení. I když, samozřejmě, občas nějaké ty obdivné povzdechy, či rozpačité mručení, vzduchem prolétly. Nakonec byly všechny vzorky ochutnány, patřičně ohodnoceny a hodnotící listy si přebral pan Jiří Dresler, který nasadil počítačovou techniku a během malé chvilky bylo jasno: letošní ročník vyhrál ...? a výsledky mohly být vyhlášeny. Toho se ujal, z pověření předsedy degustační komise pana Manďáka, pan Jiří Jurčák. Ten nedočkavé hosty a účastníky soutěže chvíli napínal, ale nakonec se všichni dočkali a bylo jasno: 1. místo - Pavel Filka, 2. Zdeněk Polepil, 3. Martin Albert. Velkou radost střídalo někdy malé zklamání. Ovšem, to bylo zbytečné, protože, jak bylo řečeno často nejen v hodnotící komisi, letos se do soutěže nedostala žádná špatná kořalka a rozdíly v hodnocení byly opravdu minimální. Víc než kdy jindy platilo pravidlo, že nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Takže hodnotné a praktické ceny, od sponzorů soutěže, pak postupně přebrali všichni soutěžící. Pan František Krajíček zdůraznil, že nesmíme zapomenout na to, že degustace a lahodná slivovice je výsledkem tvrdé práce nejen těch, co ovoce sbírali, třepali a ohýbali hřbet při sbírání, chystali sudy, připravovali dřevo a kontrolovali kvas, ale dík patří hlavně našim otcům, kteří stromy vysázeli a starali se o ně. A vyzval všechny přítomné, aby pokračovali v této tradici a vysazovali hojně nejenom lípy, ale hlavně tento národní strom Valašský! Po vyhlášení výsledků pak následovala bohatá, neformální diskuse, kde se koštovalo a mnozí ochutnali také vynikající daňčí pečínku a guláš, který nám, k této příležitosti, připravil pan Petr Pastyřík.

Na závěr je na místě poděkovat všem sponzorům soutěže, organizátorům, účastníkům, ale i hostům, kteří svou účastí podpořili další důstojné pokračování této tradiční akce. Velkou zásluhu na tom, že jsou všechny ročníky podrobně zdokumentovány má pan Jiří Ždanov, kterému patří velké uznání a poděkování. Nuže, další ročník oslavy kvalitní, tradiční slivovice je za námi. Rok, díky Bohu, velmi úspěšný co do množství i kvality. Popřejme si, aby i další roky byly podobné a ještě lepší. S pozdravem - šarce zmar!! - Jiří Jurčák.

Sponzoři soutěže: HP TRONIC - pan Tonda Sukup, LESKO - velkoobchod nápojů, GREINER - pan Radim Masařík, PIVOVAR JANÁČEK, Eva Pastyříková HZH SPORT.

Výsledky degustace slivovice v Lužkovicích v roce 2012

Fotogalerie degustace v Lužkovicích za rok 2012
Zveřejněno 14.02.2012 v 17:45.