Spolupráce s Komisí pro místní část Lužkovice
Na sklonku loňského roku se zástupci Sdružení za zdravé Lužkovice rozhodli připojit ke Komisi pro místní část Lužkovice zřízenou magistrátem města Zlína.
Jedním z hlavních důvodů bylo to, že v práci obou uskupení docházelo k duplicitám a vázla vzájemná komunikace. Dle platných procedur schválilo čtyři nové členy Komise místní části Lužkovice zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 22.12.2010. Novými členy komise se tak stali pánové Libor Jančík, Jan Kalenda, Jiří Přemyslovský a Ivan Havlíček. Doplnili tak již pracující komisi na celkový počet 11 členů. Ve čtvrtek 13.1.2011 se pak sešla Komise v novém složení.

Přejme tedy společně všem, aby nové spojení přineslo nejen zlepšení komunikace při organizování různých akcí a života v Lužkovicích, ale hlavně lepší využití energie všech těch, kteří chtějí zdarma udělat něco pro druhé.

Jiří Přemyslovský
Zveřejněno 29.01.2011 v 10:08.