Realizace výstavby kanalizačního sběrače
Jak jste jistě většinou zaregistrovali, proběhla na sklonku loňského roku realizace rozšíření kanalizačního sběrače. Stavbu realizovala firma KKS, a investorem jsou vodovody a kanalizace – dnes firma MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Práce probíhaly v počasí, které pro podobné stavby není zrovna nejpříznivější, což jsme pocítili my všichni, kteří jsme se museli přes náves pohybovat. Nejednomu z nás vadilo kromě prachu a rozkopaného okolí, i poněkud bezohledné provádění některých prací. Já osobně si třeba pamatuji velmi hlučné provádění protlaku pod Dřevnicí beranidlem i po 23. hodině večer. Bez ohledu na všechny tyto problémy mne však příjemně překvapila rychlost prací. Doufejme, že nebude na úkor kvality. Problém dnes zůstává v uvedení všech pozemků alespoň do původního stavu. Některé práce probíhaly v dešti, mrazech, a navíc zhutňování zasypávaných výkopů, bylo-li vůbec možné vzhledem k počasí, se buď nekonalo, a nebo jen zcela symbolicky. Můžeme dnes tedy očekávat několikaměsíční sesedání půdy.

Co je však nejpodstatnější je to, že realizace kanalizace byla vždy překážkou, která bránila postupu všech prací na úpravě návsi. To je dnes minulostí, a my můžeme opět naplno zaměřit svou energii na realizaci dalších kroků.

Provedení prodloužení sběrače pomohlo k napojení všech, již dříve realizovaných kanalizačních svodů v Lužkovicích, přes dešťové oddělovače, do kanalizačního sběrače, přes Příluky na ČOV v Malenovicích. Paradoxně jedinými, na kanalizaci nenapojenými objekty, (až na dvě výjimky) zůstaly domy na návsi. Každý dům má sice ve své blízkosti realizováno přípojné místo, ale vlastní napojení se neobejde bez opětovného rozkopání návsi – a to včetně kompletní agendy povolovacích řízení - patrně pro každý jednotlivý dům. Je škoda, že se práce nedotáhla do konce najedenkrát.

Členové SZZL i komise pro místní části se aktivně zapojují jak do otázek týkajících se uvedení ploch do původního stavu, tak i do napojení objektů na návsi. O průběhu se vás budeme snažit i nadále informovat. Přesto by bylo vhodné vaše připomínky k realizaci stavby, případně požadavky na uvedení ploch do původního stavu směřovat do sídla komise. Ta zajistí jejich přenesení na zhotovitele díla.

I Lužkovice tak napojením na kanalizaci udělaly potřebný krok k civilizaci, a můžeme se navíc těšit na to, že se nejen zlepší prostředí, ve kterém žijeme, ale i usnadní případné komplikace pro nové stavebníky.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci tohoto díla podíleli, nebo i jinak přiložili ruku k dílu.

Jiří Přemyslovský
Zveřejněno 29.01.2011 v 11:04.