Lužkovický zpravodaj číslo 10, prosinec 2010
Vážení občané Lužkovic, právě vychází Lužkovický zpravodaj číslo 10. Toto číslo zachycuje události od července do konce listopadu tohoto roku. Taktéž nás těší a máme radost, jak jste přijali všechna předešlá čísla.
Z obsahu Lužkovického zpravodaje číslo 10, prosinec 2010:

- Úvodník
- Poděkování Sdružení za zdravé Lužkovice
- Komentář k výsledkům voleb
- Zápis z VČS SZZL ze dne 8.10.2010
- Studie zlepšení klimatu v místní části Lužkovice
- Současná situace ve SDH Lužkovice na konci listopadu 2010
- Co nového se naučili naši nejmladší?
- Klub maminek Lužkovice
- Svatý Mikuláš
- Výlet našich seniorů na Slovácko
- Oprava kříže v Lužkovicích

V co nejkratší dobu by měl být výtisk tohoto jubilejního 10. čísla doručen do Vašich stránek.

V elektronické podobě ve formátu "pdf" je možno si jej stáhnout na následujícím odkazu:

Lužkovický zpravodaj číslo 10

Zveřejněno 01.12.2010 v 18:54.