Poškozená protipovodňová hráz v Lužkovicích po červnové povodni
Vážení občané, dne 2.6. 2010 proběhla na řece Dřevnici povodeň, která poškodila protipovodňovou hráz v Lužkovicích. Poškození je nejvýraznější u komory K3, kde masa vody narážela do hráze, která zde tvoří zákrut (viz foto).
1.JPG
2.JPG
3.JPG
Jelikož, by se při případné další povodni mohla hráz dále poškozovat, nahlásilo SZZL tuto skutečnost na Povodí Moravy s.p. Vzápětí přišla z této firmy odpověď, se kterou bychom vás rádi seznámili:

Dobrý den,

dne 10.10.2010 jste nám zaslal upozornění na poškozené opevnění pravého břehu řeky Dřevnice v Lůžkovicích (viz. foto příloha k Vašemu mailu). Tyto nátrže monitorujeme a jsou zahrnuty do povodňových škod, které vznikly na řece Dřevnici v červnu tohoto roku. Realizace opravy je naplánována na příští rok. Za Váš podnět děkujeme a vážíme si Vašeho zájmu o protipovodňovou ochranu vybudovanou na řece Dřevnici.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Foukal

vedoucí provozu Zlín


Za SZZL
Ing. Evžen Babík
předseda SZZL
Zveřejněno 11.10.2010 v 15:42.