Dětský den - Lužkovice 2010, díl I.
Tak, jako každý rok, tak i letos se v Lužkovicích v areálu FK Lužkovice uskutečnil Dětský den (DD). Jeho začátek byl stanoven na 13. hodinu v sobotu dne 26. června 2010. Bohatý program, který si každý mohl přečíst na plakátech či na internetu, dával tušit, že i letos se děti s rodiči určitě nebudou nudit a přijdou si na své, už i s ohledem na to, že při minulých DD byla laťka nasazena opravdu vysoko.
S napětím sledovali všichni jeho organizátoři předpovědi počasí na víkend, neboť vědí, že pěkné počasí je zárukou velké účasti. Nakonec nám počasí vyšlo, což se ukázalo i na velké účasti dětí a dospělých.

Po jedné hodině odpolední byl Dětský den oficiálně zahájen předsedou našeho sdružení Ing. Evženem Babíkem. Ozvučení celé akce, výběr hudby, světelné efekty měl na starost pan Michal Kohoutek - KOHOUT ze Želechovic. Odvedl tradičně velmi dobrou práci.

Jako první zahájily své taneční pásmo děti z MŠ Želechovice nad Dřevnicí pod vedením ředitelky Mgr. Hany Slováčkové a dále učitelek: Heleny Sluštíkové a Anny Lepkové. Děti nám předvedly taneční pásmo "Když jde malý bobr spát". Však jejich vystoupení sklidilo také velký potlesk obecenstva.

Jako další v pořadí vystoupili žáci IV.A, IV. B a III.A ze ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Pod vedením p. uč. Mgr. Radky Stodůlkové nám žáci IV.A předvedli vystoupení s písničkou "Večerníček" - jmenovitě Liduška Tichá, Václav Tichý, Jan Novotný, Lucka Dohnalová, Jakub Mrnuštík, Karel Bašanda, Tomáš Verner a Albert Malovaný. Poslední jmenovaný předvedl také step. Kroužek "Valášek" pod vedením paní Mgr. Marty Drápkové se nám představil svým pásmem - jmenovitě Míša Matlachová, Sabina Fiurášková, Karolína Ševčíková, Markéta Zahradníková. Žáci III.A nám zase zarecitovali básničky.

Další pěknou akcí bylo vystoupení tělesa z TJ Sokol ze Želechovic "STAR DANCE". Akci měla na starosti sestra Volfová.

Pan Stanislav Březík z Lužkovic - zakladatel tradice pořádání dětských dnů V Lužkovicích nás letos nemohl navštívit. Aspoň dodatecně mu přejeme hodně zdraví.

Novinkou bylo letos vystoupení Policie České republiky - Zlín. Vystoupila zde Skupina základních kynologických činností (pprap. Sáblík). Vystoupili 3 služební psi (2 x Němečtí ovčáci a 1 x Belgický ovčák). Akce byla hojně sledována.

Na fotbalovém hřiště dále probíhal sportovně-dovednostní parkur pro děti MŠ a dále fotbalově-dovednostní parkur pro děti ZŠ. Akci řídil pan Štefan Forgáč (Agentura pro fotbal Plus).

Jako další se předvedli mladí hasiči ze SDH Želechovice nad Dřevnicí. Útok byl pod přímým velením starosty SDH Želechovice nad Dřevnicí br. Ladislava Zichy.

Následují akcí byla potom pěvecká soutěž. Na prvních místech se tentokrát umístily hlavně menší děti.

Pan Stanislav Ševčík s letadlem ULL CONDOR tentokrát nepřiletěl, neboť pobýval se svou chotí v zahraničí.

Další atrakcí byli živí koně. Tři velcí koně s jedním malým poníkem byli velkým magnetem pro děti i dospělé. Atrakce byla nezapomenutelná hlavně pro ty, kteří jeli na koni teprve poprvé v životě. O atrakci byl velký zájem a poptávka na svezení vysoce převyšovala nabídku. Koně přivedl pan Nakládal se svými asistentkami.

Další velkou atrakcí bylo vození dětí na lodičkách na řece Dřevnici. Akci si vzali na povel hasiči ze SDH Lužkovice: Kopec, Filka, Paták, bratři Ušelové a další. A i u této atrakce bylo "narváno". V rámci organice celé akce pak vydatně pomáhali všichni přítomní lužkovičtí hasiči. Pokud jsem na někoho zapoměl, tak se omlouvám. Všem patří velký dík.

Po dobu atrakcí probíhaly jednotlivé dovednostní soutěže pro děti. Po absolvování všech stanovišť, které se zaznamenávalo razítkem do speciální karty si potom děti šly vybrat některou z mnoha cen či sladkostí. Převažovaly soutěže zručnosti, jako například: házení míčků do otvorů, shazování kostek míčkem, házení řemeny na kolíky, trefování kelímků míčky, přelézání žebříku, chůze na chůdách, lovení rybiček v bazénu, kreslení křídami na asfalt atd. Zde je potřeba poděkovat Evě Štauderové a Zbyňkovi Štauderovi, kteří si vše vzali sami na starost, včetně zajištění velkého množství dobrovolníků z řad zlínských členů ochotnického divadla.

Zvláštní poděkování patří také skupině asistentů v pohádkových kostýmech působících při jednotlivých soutěžích. Jejich působení určitě umocnilo prožitek dětí. Akci si vzala na starost také Eva Štauderová, která zároveň rozdávala ceny a sladkosti a občerstvení.

Velkou a tradičně oblíbenou aktivitou pro děti je praktické stříkání z hasičské stříkačky. Tuto akci měli na starost taktéž naši hasiči. Hasiči taktéž pomáli při zajištění divácké bezpečnosti v průběhu všech vystoupení. Prostě pomáhali všude tam, kde bylo potřeba.

Paralelně probíhalo také malování na obličej dětí. Tuto akci měla na starosti Kalendovi.

Novou atrakcí pak byla CAMERA OBSCURA. Tuto akci si vzal na starost Ivan Havlíček.

Na dětský den také zavítali hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Zásahová jednotka provedla za použití techniky vyproštění našeho velitele SDH Lužkovice Milana Patáka z havarovaného vozu, který se ujal role figuranta.

Zajímavá byla taktéž prezentace historických motocyklových veteránů. K vidění byly Jawy od roku 1948 - 1950 a motocykl Norton. Své skvosty vystavovali pánové: Lukáš Krajíček, Martin Fiurášek, a Martin Huťka.

Je možné, že jsem na něco zapomněl. Pokud ano, tak se všem omlouvám.

Po poslední akci se zapálila vatra a začalo opékání špekáčků. Velké množství lidí u táboráku nasvědčovalo tomu, že mnohým za odpoledne vyhládlo.

Počet účastníků na letošním Dětském dnu byl odhadován přes 400.

Poděkování a slova uznání spolupořadatelům a vystupujícím na DD patří především SDH Lužkovice, MŠ Želechovice, ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, SDH - Želechovice, TJ Sokol Želechovice, Junák Lužkovice, Klubu maminek Lužkovice (pí Tichá) a dále všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas pro zdar celé akce a taktéž celému výboru Sdružení za zdravé Lužkovice, především však jejímu předsedovi Ing. Evženu Babíkovi. Je vidět, že společnými silami lze uspořádat akci, která má každý rok vysší úroveň a bohatou návštěvnost. Co jiného nás může uspokojit, než naše spokojené děti.

Naše sdružení taktéž děkuje všem tradičním sponzorům z řad lužkovických podnikatelů i lidem, kteří přispěli finančně i věcně. Na tento dětský den přispěl taktéž MMZ prostřednictvím KMČ Lužkovice.

Poděkování patří taktéž sponzorům z průmyslové zóny Lužkovice a Příluky.

Práce s dětmi všech věkových kategorií by mohla systematicky probíhat i v jiné roční období, ale bohužel kvůli chybějí zakladní občanské vybavenosti to dosud nebylo možné. Z posledních informací Magazínu Zlín se lze dozvědět, že k 1.9. 2010 budou dány v Lužkovicích k dispozici menší prostory pro scházení seniorů v bývalém pohostinství "U Ptáčků". O dětech se příspěvek nezmiňuje.

Lze jen obdivovat jaká občanská vybavenost pro děti se nachází v okolních obcích, kterými jsou například Hvozdná, ale i například samostatné obce Ostrata, Lípa, Březnice (dříve místní části Zlína).

Radek Knap, Lužkovice, září 2010
Foto: Radek Knap
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
Zveřejněno 04.09.2010 v 16:03.