Lužkovický zpravodaj číslo 9, červen 2010
Vážení občané Lužkovic, právě vychází nové číslo Lužkovického zpravodaje. Toto červnové číslo zpravodaje celé věnujeme zejména tématu budoucí podoby návsi v Lužkovicích.
Jedná se o důležité společné téma nás všech, proto Vám je přinášíme v rozsahu téměř celého vydání. Komise místní části Lužkovice zadala zpracování koncepce podoby návsi Ing. Arch. Ivanu Havlíčkovi. Jsme proto rádi, že Vás můžeme seznámit s návrhy, které jsou přichystány k veřejné diskusi. Předkládáme Vám je proto, že se jedná o veřejný prostor, který je určen všem, kteří v Lužkovicích žijí a je tím prvním, co návštěvník u nás uvidí, takže jakási naše vizitka. Očekáváme proto, že se zapojíte do společné debaty o budoucí podobě návsi. Vaše nápady, řešení či připomínky nebo aspoň názor na některou z uvedených variant bude určitě přínosem pro konečné řešení podoby návsi tak, abychom s ní byli spokojeni. V této souvislosti za pozornost určitě stojí také pročíst si celý komentář, který je jakýmsi náhledem do toho, jaké funkce by mělo veřejné prostranství návsi obecně splňovat.

KMČ Lužkovice a SZZL pořádají ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta města Zlína veřejné setkání občanů o budoucnosti návsi v Lužkovicích.

Setkání se uskuteční ve středu 9. června 2010 od 17:00 hodin v hospůdce Sportklub na hřišti v Lužkovicích.

Těšíme se na Vaši účast, náměty, připomínky a spolupráci na budoucím řešení tohoto veřejného prostoru.

Ing. Evžen Babík
předseda SZZL


Obsah celého zpravodaje najdete na následujícím linku:

Lužkovický zpravodaj číslo 9

Zveřejněno 06.06.2010 v 16:09.