Dětský den - Lužkovice 2009, díl I.
Tak, jako v minulých letech se i vloni v Lužkovicích v areálu FK Lužkovice uskutečnil Dětský den (DD). Jeho začátek byl stanoven na 13. hodinu v sobotu dne 26. června 2009. Bohatý program, který si každý mohl přečíst na plakátech či na internetu, dával tušit, že i tentokrát se děti s rodiči určitě nebudou nudit a přijdou si na své, už i s ohledem na to, že při minulých DD byla laťka nasazena opravdu vysoko.
S napětím sledovali všichni jeho organizátoři předpovědi počasí na víkend, neboť vědí, že pěkné počasí je zárukou velké účasti. Nakonec nám počasí vyšlo, což se ukázalo i na velké účasti dětí a dospělých.

Po jedné hodině odpolední byl Dětský den oficiálně zahájen předsedou našeho sdružení Ing. Evženem Babíkem. Ozvučení celé akce, výběr hudby, světelné efekty měl na starost pan Michal Kohoutek - KOHOUT ze Želechovic. Odvedl tradičně velmi dobrou práci.

Úvodem byly sehrány krátké zápasy žáků našeho FK Lužkovice. Byla na ně pěkná podívaná. Až žáčci dorostou jistě nejeden z nich bude posléze hrát v I. mužstvu našeho klubu, nebo v jiných klubech šířit dobré jméno lužkovické kopané.

Jako první zahájily své taneční pásmo děti z MŠ Želechovice nad Dřevnicí pod vedením ředitelky Mgr. Hany Slováčkové a dále učitelek: Heleny Sluštíkové, Evy Hurtové a Anny Lepkové. Děti nám předvedly taneční pásmo podle lidových písní. Však jejich vystoupení sklidilo také velký potlesk obecenstva.

Jako další v pořadí vystoupili žáči I. - III. tříd ze ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Pod vedením učitelky Mgr. Radky Stodůlkové nám III.A předvedla zpěv a taneční scénku " Jožin z Bažin ". V dalším pohybovém programu " Řemeslníci na jarmarku " vystoupil Valašský krůžek, který tvoří žáci I. - III. třídy. Toto těleso vede Mgr. Radka Tulejová. Dalším vystoupením pak byly figurální tance, další drobné taneční a pohybová pásma, recitace, hra na hudební nástroje a zpěv. Toto všechno kluci a děvčata nacvičili v kroužcích při naší ZŠ. Pásmo aerobiku předvedla také Eliška Babíková (III. B). Jestli jsem na někoho zapoměl, tak se omlouvám.

Svou účastí nás velmi potěšil i náš čestný host pan Stanislav Březík z Lužkovic - zakladatel tradice pořádání dětských dnů u nás. V loňském roce Standa Březík dovršil již 81 let. Hodně zdraví Stando.

Na fotbalovém hřiště dále probíhal sportovně-dovednostní parkur pro děti MŠ a dále fotbalově-dovednostní parkur pro děti ZŠ. Akci řídil pan Štefan Forgáč (Agentura pro fotbal Plus). Mailem mně poslal níže uvedený text.

Sportovní soutěže

Soutěže byly ukázkou části programu Děti v pohybu , který byl Lužkovicím před časem nabídnut. Děti soutěžily s velkým zápalem. Je evidentní, že soutěžní forma sportování je pro ně vysoce atraktivní. Je škoda, že zatím není v Lužkovicích vytvořeno dostatečně příznivé prostředí pro četnější a soustavné sportování dostupné všem dětem.

Děti měly tyto možnosti:

1. Nesoutěžní sportovní parkur - pro nejmenší děti (předškolkaře). Skládal se ze slalomu mezi tyčemi, přeskočení překážky a podlezení překážky.

2. Soutěžní sportovní parkur - skládal se z přeskočení tří překážek za sebou, oběhnutí met a slalomu mezi tyčemi.

Soutěže se zúčastnilo 61 dětí.

Nejlepší ve svých ročnících od ročníku 2006 do ročníku 2009 byli:

Trčala Ondřej
Sátorová Anička
Goláňová Veronika
Jurů Jakub
Tarabus Jan
Machalíčková Klára
Dufek Jan
Štikarová Katka
Sátora Matěj
Novotný Martin
Habáňová Barbora
Zehnal Michal
Ševčíková Karolína
Tichý Václav
Šarman Daniel
Polepilová Aneta
Sláma Tomáš
Mrnuštíková Nikola
Hoferek Jakub
Habáňová Michala

3. Footbowl (futboul ) - nová sportovní zábavná soutěž. Jde v ní o přesnost a současně rychlost nákopu fotbalového míče do terče. Úspěšnost soutěžících je dána počtem zásahů do terče ve stanoveném časovém limitu (30 vteřin).

Soutěže se zúčastnilo 20 chlapců.

Nejúspěšnější byli: Tichý Václav 11 zásahů, Šalena Martin 10, Marčík Zdeňek 8, Dufek Jakub 7, Sláma Tomáš 7.

Štěpán Forgáč

Jako další se předvedli mladí hasiči ze SDH Želechovice nad Dřevnicí. Útok byl pod přímým velením okrskového velitele č.8 pana Vladislava Žitného a dále Ladislava Zichy - starosty SDH Želechovice nad Dřevnicí.

Následují akcí byla pěvecká soutěž. S nápadem uspořádat tuto soutěž přišel Michal Kohoutek již před třemi lety. Jednotliví dobrovolníci se zapsali na startovací listinu a podle pořadí na ní také měli svoje vystoupení. Kohout jim pouštěl holé melodie z PC a účastníci měli do toho zpívat slova svých titulů. Že to není až tak úplně jednoduché, se mnozí účinkující přesvědčili posléze. Protože se tak dělo bez zkoušek a zrovna naostro, byl pro ty hlavně menší problém udržet rytmus a vzpomenout si před početným publikem na texty písní. V nevýhodě tedy byli hlavně ti menší, kteří ještě neuměli číst a nemohli tedy využít běžící nápovědy na monitoru počítače. I tak se však, jak mezi těmi nejmenšími i mezi těmi staršími objevilo několik účinkujících, kteří, jak porotu i publikum svým vystoupením mile překvapili. Pořadí soutěžících a texty jejich písní jsem však již z časových důvodů nestačil zaznamenat. Navíc soutěž ve zpěvu musela být na chvíli přerušena, neboť se blížil zlatý hřeb programu - shoz žvýkaček a cukrovinek z letadla na hřiště dětem. Atrakci pro nás udělal pan Stanislav Ševčík s letadlem ULL CONDOR. Po třech kolech házení všem účastníkům zamával křídly a odletěl zpět na letiště do Slušovic. Poté pokračovalo dokončení pěvecké soutěže.

Další atrakcí byli živí koně. Tři velcí koně s jedním malým poníkem byli velkým magnetem pro děti i dospělé. Atrakce byla nezapomenutelná hlavně pro ty, kteří jeli na koni teprve poprvé v životě. O atrakci byl velký zájem a poptávka na svezení vysoce převyšovala nabídku. Koně přivedl pan Nakládal se svými asistentkami.

Další velkou atrakcí bylo vození dětí na lodičkách na řece Dřevnici. Akci si vzali na povel hasiči ze SDH Lužkovice br. Kopec a Očadlík. A i u této atrakce bylo "narváno". V rámci organice celé akce pak vydatně pomáhali velitel našeho SDH Lužkovice Milan Paták, Pavel Filka a další. Pokud jsem na někoho zapoměl, tak se omlouvám. Všem patří velký dík.

Po dobu atrakcí probíhaly jednotlivé soutěže pro děti, které byly vzápětí našemi pomocnicemi a pomocníky odměňovány pamlsky, hračkami či jinými cenami. Převažovaly dovednostní soutěže jako například: házení míčků do otvorů, shazování kostek míčkem, házení řemeny na kolíky, trefování kelímků míčky, přelézání žebříku, chůze na chůdách, lovení rybiček v bazénu (Zbyněk Štauder), kreslení křídami na asfalt atd. Velkou a tradičně oblíbenou aktivitou pro děti je praktické stříkání z hasičské stříkačky. Tuto akci měli na starost taktéž naši hasiči. Hasiči taktéž pomáli při zajištění divácké bezpečnosti v průběhu všech vystoupení. Prostě pomáhali všude tam, kde bylo potřeba.

Zvláštní poděkování patří také skupině asistentů v pohádkových kostýmech působících při jednotlivých soutěžích. Jejich působení určitě umocnilo prožitek dětí. Akci si vzala na starost Eva Štauderová, která zároveň rozdávala drobné ceny.

Paralelně probíhalo také malování na obličej dětí. Tuto akci měla na starosti Ludmila Kalendová a Irena Kovářová.

Spousta dospělých se svými dětmi taktéž navštívila velký stan, ve kterém byla výstava kreseb dětí z naší ZŠ.

Novou atrakcí pak byla možnost podívat se na oblohu hvězdářským dalekohledem. Tuto akci si vzal na starost Ivan Havlíček.

Na dětský den také zavítali hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Děti si mohly prohlédnout nejmodernější hasičskou techniku, ale také třeba vnitřek vozu.

Radim Masařík za FK Lužkovice zajistil novou atrakci - skákací hrad. Tato atrakce byla dětmi velmi hojně navštěvována. Zorganizoval dále výstavu historických vozidel. Ta se skládala z výstavy historických vozidel a moderní zemědělské techniky a dále přehlídky motocyklových veteránů. K vidění byly Jawy od roku 1948 - 1950. Své skvosty vystavovali pánové: Lukáš Krajíček, Martin Fiurášek, a Martin Huťka. Radim zajistil i vystoupení Želechovského motokrosu. Akci odstartoval tradičně trenér Martin Fiurášek, jinak člověk s mimořádným smyslem pro humor. Po vlastním vystoupení potom krosaři děti na svých strojích povozili. O tuto akci byl taktéž mimořádný zájem. Radim mimo jiné zajišťoval i sociální zařízení, ozvučení celé akce, občerstvení a částečné finanční krytí prostřednictvím KMČ Lužkovice z financí přidělených MMZ pro naši místní část. Radim je prostě člověk s mimořádnými organizačními schopnostmi. Je možné, že jsem na něco zapomněl. Pokud ano, tak se omlouvám.

Po poslední akci se zapálila vatra a začalo opékání špekáčků. Velké množství lidí u táboráku nasvědčovalo tomu, že mnohým za odpoledne vyhládlo.

Počet účastníků na letošním Dětském dnu byl odhadován přes 400.

Poděkování a slova uznání spolupořadatelům a vystupujícím na DD patří především FK Lužkovice, SDH Lužkovice, MŠ Želechovice, ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, SDH - Želechovice, TJ Sokol Želechovice, Junák Lužkovice a dále všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas pro zdar celé akce a taktéž celému výboru Sdružení za zdravé Lužkovice, především však jejímu předsedovi Ing. Evženu Babíkovi a za fotbalisty panu Radimu Masaříkovi. Poděkování patří taktéž starému výboru FK Lužkovice, jehož dlouholetým předsedou byl pan František Albert (pan Albert je zároveň i tajemníkem pro naši místní část). Je vidět, že společnými silami lze uspořádat akci, která má každý rok vysší úroveň a bohatou návštěvnost. Co jiného nás může uspokojit, než naše spokojené děti.

Naše sdružení taktéž děkuje všem tradičním sponzorům z řad lužkovických podnikatelů i lidem, kteří přispěli finančně i věcně. Na tento dětský den přispěl taktéž MMZ prostřednictvím dotace, kterou vyřídilo SZZl mimo rámec financí přidělených pro naši místní část.

Poděkování patří taktéž sponzorům z průmyslové zóny Lužkovice a Příluky.

Práce s dětmi by mohla systematicky probíhat i v jiné roční období, ale bohužel kvůli chybějí zakladní občanské vybavenosti v naší místní části to nyní není možné. Lze jen obdivovat jaká občanská vybavenost pro děti se nachází v okolních obcích, kterými jsou například Hvozdná, ale i například samostatné obce Ostrata, Lípa, Březnice (dříve místní části Zlína).

Radek Knap, Lužkovice, březen 2010
Foto: Radek Knap
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
130.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
190.JPG
20.JPG
Zveřejněno 21.03.2010 v 17:58.