Výsledky soutěže v degustaci slivovice konané v Lužkovicích dne 19.2.2010 (20-tý ročník), díl I.
V pátek 19.2.2010 proběhl v hospůdce "SPORTCLUB" na hřišti FK Lužkovice tradiční tentokrát jubilejní 20. ročník degustace slivovice.
Každý účastník soutěže musel odevzdat vzorek o objemu 0,33 l. V letošním klání se sešlo 30 vzorků této valašské speciality. 12-ti členná porota složená z dobrovolných degustátorů, kteří se v této oblasti dobře orientují měla v letošním roce těžkou pozici, aby objektivně posoudila dodané vzorky. V tomto roce byli degustátory: Zdeněk Manďák, Miroslav Manďák, Stanislav Liška, Pavel Kopec, Jiří Valouch, Elena Punová, Kamil Elšík, Martin Fiurášek, Michal Úšela, Milan Šebesta, Josef Gogela a Radek Knap

Hodnocení jednotlivých vzorků bylo stanoveno od 1 do 5 bodů. Číslo 1 jako nejlepší, číslo 5 jako nejhorší dodaný vzorek.

Po provedeném sčítání bodů bylo "odbornou" porotou na prvních devíti místech určeno následující pořadí:

1.- Zdeněk Manďák 14. bodů
2.- Milan Otépka 19 bodů
3.- Jaroslav Bystroň, Jiří Masařík 20 bodů
4.- Milan Šebesta 21 bodů
5.- Stanislav Žaludek 23 bodů
6.- Miroslav Manďák 24 bodů
7.- Kamil Elšík, Martin Albert 25 bodů
8.- Tomáš Ušela, Michal Úšela, Pavel Kopec 26 bodů
9.- Jaroslav Mikeš 27 bodů


Letos si žádný z degustátorů svůj vzorek nepoznal.

Ne všichni soutěžící byli s výrokem poroty spokojeni, ale jak se říká: " sto lidí- sto chutí ".

Tak jako v loňském roce jsme si i letos vyslechli Lužkovickou hymnu v podání Štefana Forgáče, který je taktéž jejím autorem. V průběhu její interpretace na kytaru se mnozí připojili.

Po vyhodnocení výsledků si mohli účastníci soutěže vybrat některou z cen, které pořadatelé zajistili. Potom probíhala volná zábava a ochutnávka dodaných vzorků i ostatními hosty, kteří byli přítomni v hospůdce Sportclub na hřišti. " Odborná " porota byla často podrobena ostré kritice, ale v příštím ročníku mají možnost jít do poroty i ostatní z řad kritiků. Bude to již 21. ročník. Pořadatelé přejí všem v tomto roce hlavně hodně zdraví, štěstí a bohatou úrodu trnek a za rok, ať se sejdeme v co největším počtu.

Radek Knap, Lužkovice, únor 2010
Foto: Radek Knap
1.JPG
2.JPG
Jedním ze zakladatelů této soutěže byli pánové Ždanov a Kopec (zleva).
3.JPG
Pan Štefan Forgáč složil před mnoha lety Lužkovickou hymnu, která se k příležitosti naší degustace každoročně hraje.
4.JPG
Bratři Manďákové se dlohodobě výrazně podílení na organizaci celé soutěže. Za to jim patří poděkování.
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
130.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
180.JPG
Zveřejněno 21.02.2010 v 12:26.