Odpověď z Kanceláře místní části Lužkovice na dopis SZZL ze dne 14. ledna 2010
Vážení občané, počátkem ledna jsme obdrželi od tajemníka Komise místní části (KMČ) p. Františka Alberta žádost o předložení návrhu na čerpání částky přidělené místní části Lužkovice pro rok 2010 ve výši 730 tis. Kč na opravu a údržbu obecního majetku.
Návrh SZZL měla v termínu do 20.1.2010 projednat KMČ a výsledek svého rozhodnutí předat na OKP MMZ, kde budou připraveny podklady k dalšímu projednání a odsouhlasení Radou města.

Návrh priorit naleznete na následujícím odkazu:

Návrh priorit pro rozvoj Lužkovic na rok 2010

Dne 11.2.2010 obdrželo SZZL prostřednictvím elektronické pošty písemnou odpověď z Kanceláře místní části Lužkovice.

Dokument naleznete na následujícím odkazu:

Odpověď z Kanceláře místní části Lužkovice
Zveřejněno 17.02.2010 v 16:50.