Zastupitelka Svatava Nováčkové již není přidělená členka ZMZ pro místní část Lužkovice
Vážení občané Lužkovic, na portálu statutárního města Zlína (www.zlin.eu) lze nalézt následující informaci z posledního zasedání ZMZ, které se konalo 15.10.2009.
U s n e s e n í

Zastupitelstvo města Zlína

59/22Z/2009

bere na vědomí

odvolání paní Svatavy Nováčkové jako přidělené členky ZMZ pro místní část Lužkovice.

Viz link: Schůze: 22Z/2009
Zveřejněno 18.11.2009 v 09:55.