Poděkování Magistrátu města Zlína za realizaci chodníku v zatáčce na návsi a opravě osvětlení u Dřevnice
Vážení občané Lužkovic, v průběhu letních měsíců byl v Lužkovicích vybudován chodník na návsi v zatáčce. Nyní na podzim probíhají práce na opravě veřejného osvětlení podél chodníku u řeky Dřevnice.
Poděkování magistrátu města Zlína za postavení chodníku v zatáčce na návsi a opravě osvětlení u Dřevnice

Sdružení za zdravé Lužkovice (SZZL) děkuje za občany Lužkovic všem zaměstnancům magistrátu města Zlína, kteří napomohli realizaci obou důležitých a dlouho očekávaných staveb.

 

Na nevyhovující a nebezpečné ukončení nově budovaného chodníku v Lužkovicích na

ulici Hvozdenská jsme poukazovali už při kolaudaci. Dále naše občanské sdružení

vyvolalo řadu jednání, které jsou stručně uvedeny níže:

 

-         24.5.2005 na MMZ u náměstkyně paní Nováčkové ( přítomni ing.Dorazil, ing.Kasala)

-         24.6.2005 v Lužkovicích pan ing. Kasala ( přítomen majitel nemovitosti )

-         7.9.2005 dopis Žádost o výstavbu chodníku

-         22.10.2005 dopis Urgence odpovědi

-         4.11.2005 odpověď na žádost zn. MMZL 17311/05

-         28.2.2006 telefonická konzultace odbor dopravy

-          21.3.2006. dopis Urgence odpovědi - chodníku Lužkovice zatáčka u návsi                

       ( výstavba 30 m chodníku)

-         od srpna 2008 do jara letošního roku proběhlo několik jednání s panem Mgr. Ondřejem Kapustou, na jejichž základě se konečně stojaté vody pohnuly a započalo se s realizací.

 

 

Na částečně nefunkční osvětlení chodníku na nově zbudované protipovodňové hrázi u řeky Dřevnice jsme upozorňovali již na několika pracovních jednáních před kolaudací protipovodňových opatření a nového jezu.

 

Po ústním projednání na odboru dopravy byla 9.1.2007 zaslána  žádost o rekonstrukci osvětlení s poukázáním na nebezpečí úrazu.

 

V roce 2008 nám zastupitel MMZ Mgr. Ondřej Kapusta (ODS) přislíbil pomoc a jelikož v jeho případě nezůstalo jen u slibů, patří náš dík za realizaci osvětlení a chodníku v zatáčce jmenovitě zejména jemu.

 

Ještě jednou děkujeme za zlepšení života v naší obci a věříme, že v naší příměstské části bude stejně úspěšně a co nejdříve vybudována také další dlouho slibovaná vybavenost. Zejména jde o již více jak desetiletí chystanou úpravu návsi, napojení Lužkovic na veřejnou kanalizaci směřující do městské čistírny odpadních vod a občanskou vybavenost – společenský dům - sloužící k setkávání občanů.

 

Ing.Evžen Babík,

předseda SZZL

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
Zveřejněno 19.10.2009 v 19:45.