Z historie Sportovního klubu Lužkovice – díl III.
Vážení příznivci naší kopané, níže se můžete seznámit již s třetím dílem historie SK Lužkovice, který pro Vás zpracoval pan Jiří Ždanov.

Z historie SK Lužkovice – díl III.

 

Ne všechno vždy fungovalo stoprocentně v nově vytvořeném klubu. Konku-

renční napětí mezi předsedou panem Otépkou a I. místopředsedou panem

Ševčíkem vyústilo demisí pana Ševčíka na I. Valné hromadě 25. ledna 1944.

Na základě toho, požádala paní Ševčíková jako spolumajitelka pozemku na

„Ocasově“ o vrácení používaného pozemku na hřišti a uvedení do původ –

ního stavu a to prostřednictvím právního zástupce.

Výbor SK vyslal k jednání komisi členů výboru ve složení: p. Bobál Jan,

Bobál Bohuslav, Šimera Jan, Kalenda Jan a Kijonka Josef. Veškeré snahy

o dohodu skončily neúspěchem.

Spor o navrácení pronajatého pozemku skončil až u soudu ve Zlíně smírem.

SK se musel zavázat, že zřídí sítě za brankami, zaplatí soudní výlohy a

zaplatí každoročně dva provázky v obci jako odškodné za ušlé seno.

Na I. Valné hromadě, která se konala 25. ledna 1944 byl přijat za člena SK

také starosta obce p. Josef Slovák, čímž se členská základna rozšířila na

120 členů. Dále bylo docíleno dohody o spolupráci mezi SK Želechovice

a SK Lužkovice, což podpisy stvrdili za SK Želechovice předseda p. Dosoudil

a za náš SK předseda p. Otépka.

 

Na nově vybudovaném hřišti se v rámci slavnostního otevření představil

soupeř nadmíru zdatný a to ligový SK Baťa Zlín.

Zápas skončil výhrou SK Baťa 7 : 2, když branky hostů dali: Bartonec 2,

Res 2,  Zeisberger, Humpál a Sobotka po 1.

Za naše hráče skórovali : Březík Fr. a Haváček St. po 1.

Pro žijící pamětníky uvádíme sestavy mužstev :

SK Baťa Zlín:

Jordák, Šindelář, Novák, Kulich, Dupal, Riedl, Zeisberger, Humpál, Res,

Sobotka a Bartonec.

SK Lužkovice:

Králík, Grác, Diviš, Krumpolc, Ševčík J., Bobál, Javorek, Polepil, Ševčík M.,

Březík Fr. a Haváček.

Na hřišti se sešlo několik stovek diváků, kteří byli nadšeni výbornou úrovní

předvedeného zápasu a organizací celé akce.

 

V sezóně 1944 až 1945 se kvůli válečnému stavu a také totálnímu nasazení

mnoha hráčů na nucené práce zrušily všechny mistrovské soutěže. Po doho-

dě oddílů byly sehrány jen přátelské zápasy vždy dle současného stavu.

I v tomto těžkém období se zápasy hrávaly před velmi početnými návštěvami

diváků, kteří se již brzy dočkali konce války.

 

II. Valná hromada se konala 5. července 1945 v sále v hospodě paní

Ptáčkové, které se zúčastnilo 110 členů.

Ze zprávy pokladníka pana Františka Ušely se přítomní dozvěděli, jak SK

hospodařil.

Příjem do pokladny činil :      42097 Kč

Výdaje činily :                        32952 Kč

Zůstatek na hotovosti činil :     9145 Kč   

 

Byl zvolen první poválečný výbor ve složení:

 

Stanislav Otépka – předseda

Matěj Richter – I. místopředseda

Bohuslav Bobál – II. místopředseda

František Polepil – sekretář

František Albert – náčelník

Josef Nášel – pokladník

František Balajka – správce majetku

Miroslav Štalmach – matrikář

František Pivoda – trenér

Jan Kalenda – revizor účtů

Stanislav Machovský – hospodář

Ladislav Polepil – kapitán mužstva

František Březík – zapisovatel

František Malaník – člen výboru

František Ušela – člen výboru

Rudolf Richter – člen výboru

Petr Malaník – člen výboru

Petr Bobál – člen výboru

 

Všichni přítomní se zavázali, že budou nápomocni při žňových pracích,

které se kvapem blížily.

 

Na podzim 1945 byl zahájen nový poválečný ročník soutěže 1945 – 46.

Po skončení tohoto ročníku skončilo mužstvo SK Lužkovice na 2 místě

za SK Zlínské Paseky. Jako 2. klub v tabulce jsme museli sehrát kvalifi-

kační zápas s SK Mařatice. V prvním zápase jsme v Mařaticích remizovali

3 : 3, v domácím odvetném utkání zvítězili vysoko 4 : 1 a zajistili si tak

postup do I. B třídy HHŽF.

Zde se ukázal oprávněný postup lepšího mužstva a vlastně malý zázrak,

když teprve před dvěma roky založený fotbalový klub se dokázal probojo-

vat do I. B třídy.

 

Ještě většího úspěchu dosáhlo mužstvo SK Lužkovice v dalším ročníku

soutěže v sezóně 1946 – 47, když postoupilo do I. A třídy.

Zde je již čekalo mnoho soupeřů zvučných jmen, např. : Val. Meziříčí,

Hluk,  Holešov, Hulín, Uh. Brod, Staré Město, Slovácká Slavia, Kroměříž,

Malenovice apod.

 

Postup si vybojovali tito hráči :

Haváček, Krumpolc, Polepil, Otépka, Žádný, Ševčík J., Ševčík M., Bobál,

Březík, Běhal, Grác, Javorek, Diviš, Kratina, Jašek a Onderek.

 

 

V soutěžním ročníku 1946 – 47 si vedl velmi úspěšně i dorost SK Lužkovice,

který se stal přeborníkem okresu Zlín – venkov.

Mužstvo, které vedl pan Mir. Štalmach hrávalo v sestavě:

Fr. Slovák, Jar. Šarman, Rost. Jašek, Ant. Husička, Old. Vyorálek, St. Březík,

Fr. Malaník, Jos. Šarman, Jar. Krajča, Alois Velísek, Mir. Filka aj.

 

Většina z těchto hráčů později se úspěšně prezentovala v mužstvu dospělých.

 

V Lužkovicích se nežilo jenom fotbalem.

Pro zajištění finančních prostředků pořádali sportovci a členové SK taneční

zábavy,  karnevaly, pomlázkové zábavy a jiné akce k pobavení občanů.

Byly organizovány zájezdy na Slovensko do Zohoru a pak zvláště do Širokého

Brodu, kde v tzv. „ pohraničí“ žili naši spoluobčané, kteří zde po odsunu Němců

hospodařili na opuštěných selských usedlostech.

Bylo sehráno několik přátelských utkání s místními kluby a byla navázána

družba mezi obcemi Široký Brod a Lužkovice.

 

Ještě něco o dopravě k zápasům.

Na zápasy se jezdilo nákladními auty na dřevoplyn, které ochotně zapůjčil pan

Rudolf Kovařík, nebo autobusem pana Josefa Krobota, vždy za velkého zájmu

příznivců fotbalového oddílu.

 

Zdroj: kronika SK Lužkovice 1943 – 1952

Zpracoval: Jiří Ždanov

Materiály opatřil a digitálně zpracoval: Radek Knap

 

Zveřejněno 01.07.2009 v 17:46.