Lužkovický zpravodaj číslo 4, červen 2009
Vážení občané Lužkovic, právě vychází Lužkovický zpravodaj číslo 4. Toto číslo zachycuje události od března do začátku června tohoto roku. Taktéž nás těší a máme radost, jak u Vás byly přijaty všechna dosavadní čísla.
Z obsahu Lužkovického zpravodaje číslo 4, březen 2009:

- Úvod
- Tradiční dětský den v Lužkovicích
- Kancelář MMZ v místní části Lužkovice - úřední hodiny a kontaktní údaje
- Výroční členská schůze SZZL očima účastníka
- Příspěvěk Sdružení za zdravé Příluky: Proč jsme se přihlásili?
- V Lužkovicích vznikla komise místní části (KMČ)
- Co je to KMČ?
- Je KMČ a SZZL totéž?
- Členové Zastupitelstva města Zlína jmenovaní pro Lužkovice
- Návrhy SZZL předané KMČ na využití peněz přidělených pro Lužkovice
- K částce přidělené městem Lužkovicím
- Co všechno se může z částky 731 tis. pro Lužkovice hradit?
- Na jak dlouho mají Lužkovice zajištěnu částku 731 tis. Kč?
- Co se stane s nečerpanou částkou?
- Kdo rozhoduje o použití částky určené pro Lužkovice?
- To jsme ještě nezažili - REFLEX
- Rozšíření výroby REFLEX
- Z historie Sportovního klubu Lužkovice - díl II.
- Historické fotografie Lužkovické návsi

Do konce příštího týdne by měl být výtisk tohoto čtvrtého čísla doručen do Vašich stránek.

V elektronické podobě ve formátu "pdf" je možno si jej stáhnout na následujícím odkazu:

Lužkovický zpravodaj číslo 4
Zveřejněno 07.06.2009 v 10:35.