Nové informace z MMZ
Vážení občané Lužkovic, v průběhu měsíce března tohoto roku SZZL sumarizovalo podněty a návrhy od občanů, které směřovaly k využití finanční částky na zvelebení obce či drobné opravy a investice.
Město pro tento rok určilo pro místní část Lužkovice 731 000,- Kč. Veškeré tyto Vaše návrhy SZZL předalo na odbor kanceláře primátorky statutárního města Zlín. Dne 7.4. 2009 obdrželo SZZL od MMZ města dopis, který je uveden níže. Mimo jiné se z něj dozvíte, že úřadovna pro Lužkovice by měla být zprovozněna již v dubnu tohoto roku.
1.jpg
Zveřejněno 08.04.2009 v 12:05.