Finanční prostředky na jednotlivé místní části, výstavba multifunkčního společenského centra, přemístění hasičské zbrojnice do k.ú. Lužkovice
Vážení občané Lužkovic, jak většina z Vás ví a cítí, chybí v Lužkovicích prostory, kde by bylo možné pořádat nějaké společenské akce. Například spolková činnost, sraz důchodců, kroužky dětí, sraz rodáků, pořádání oslav, zábav, plesů atd.
V rámci nové iniciativy MMZ přidělovat pro budoucí období více finančních prostředků do místních částí reagovalo SZZL tak, že již dřívě předalo MMZ výsledek své ankety, která před dvěma lety u nás v Lužkovicích proběhla. Písemných žádostí směřovaných na MMZ jejichž předmětem by bylo zlepšení života v naší místní části, však bylo více (zřízení úřadovny, veřejného rozhlasu, kanalizace na návsi, výstavba chodníků, atd.). Reakci města na naši poslední žádost si můžete přečíst níže. V součastné době výbor SZZL sbírá podklady od našich občanů jak proinvestovat částku 731000,- Kč, kterou MMZ přidělil pro naši místní část k účelům drobných oprav a investic. Tyto Vaše materiály budou následně SZZL předány odboru kanceláře primátorky statutárního města Zlína.

Ještě jednou děkujem Vám všem za podněty, návrhy a taktéž za podporu.

Ing. Evžen Babík
předseda SZZL
1jpg
2.jpg
Zveřejněno 25.03.2009 v 12:44.