Finanční prostředky přidělené pro místní část Lužkovice
Vážení spoluobčané, stejně jako všem příměstským částem Zlína, tak i místní části Lužkovice byla z rozpočtu města Zlína při jednání zastupitelstva dne 5.2.2009 vyčleněna na letošní rok finanční částka na zvelebení obce či drobné opravy a investice. Níže přikládáme podrobnější informace...
1.jpg
V případě Lužkovic se tedy jedná celkem o 731.000,- Kč, které lze využít dle doporučení SMZ takto:

2.jpg
Máte-li vlastní návrhy na využití těchto prostředků, můžete je poslat na e-mail: szzl@seznam.cz, nebo písemnou formou do 20.3.2009 odevzdejte své návrhy členům výboru SZZL Ing. Evženu Babíkovi, nebo Mgr. Janu Kalendovi, případně dalším členům OS. Všechny návrhy budou sepsány a předány prostřednictvím našeho občanského sdružení na odbor kanceláře primátorky Magistrátu města Zlína.

Děkujeme všem za Vaše podněty a připomínky, které pomohou zlepšit život v naší obci.

Výbor SZZL
Zveřejněno 12.03.2009 v 13:13.