Z historie Sportovního klubu Lužkovice – díl II.
Vážení příznivci naší kopané, níže se můžete seznámit s druhým dílem historie Sportovního klubu Lužkovice.
Z historie SK Lužkovice

Z historie Sportovního klubu Lužkovice – díl II.

 

Vážení příznivci kopané, v dalším pokračování o historii našeho fotbalového

klubu budete seznámeni s prací výboru SK Lužkovice v letech 1943 až 1944 a

se sportovní činností v tomto období.

 

Po vybudování hrací plochy bylo zapotřebí zabezpečit fotbalový oddíl hlavně

materiálově. Na žádost klubu a osobní intervenci tajemníka pana Jana Šimery

darovali nám : SK Letná 10 dresů a 11 párů štulpen a SK Baťa 11 dresů a 12

trenýrek. Dále předseda p. Otépka daroval látku na ušití dresů a pan Kovařík

daroval vzorně vybavenou lékárničku.

Dne 12. 7. 1943 zažádal klub o zařazení do mistrovské soutěže.

Dne 15. 7. 1943 klub podal klub oficiální žádost o uvolnění hráčů z SK Žele-

chovic, kteří byli občany Lužkovic. Jednalo se o hráče : Alberta Františka,

Polepila Vladislava, Jaška Josefa, Malaníka Petra, Ševčíka Josefa, Jaška Karla,

Štalmacha Miroslava, Rokytu Oldřicha, Ševčíka Miroslava, Polepila Zdeňka,

Bobála Jana, Březíka Františka a Otépku Stanislava. Byla to prakticky komplet-

jedenáctka. Jelikož SK Želechovice na tuto žádost odmítl přistoupit a více-

méně se snažil znemožňovat práci našeho klubu, bylo nutno hráče odněkud

doplnit. Byli u nás proto zaregistrováni mladí kluci ze Zádveřic a Lípy.

Dne 12. 8. 1943 byl SK přihlášen do Fotbalového svazu.

Prvním zápasem nově vzniklého SK byl přátelský zápas s SK Vizovice na

našem hřišti za početné návštěvy diváků. Naši hráči prohráli s daleko zkušeněj-

ším soupeřem 3 : 5. Ukázali všem, že jdou správnou cestou a že se mohou

výkonnostně srovnávat s ostatními soupeři.

Po osobním jednání předsedy SK pana Otépky u předsedy HHŽF /Hameleho

hanácká župa fotbalová / pana Hameleho byl SK Lužkovice zařazen do II. třídy

pro soutěžní ročník 1943 – 1944.

V této třídě, která čítala 14 účastníkú byli našimi soupeři následující oddíly :

Hvozdná, Mladcová, Březnice, Lukov, Bohuslavice, Vizovice, Racková, Bře-

zová, Trnava, Vlčková, Hostišová, Jaroslavice a Štípa.

V podzimní části ročníku 1943 – 1944 sehrálo naše mužstvo 10 zápasů ve

kterých 4x zvítězilo, 3x remizovalo a 3x prohrálo. V neúplné tabulce se umís-

tilo na 5 místě se ziskem 11 bodů / tehdy byly za vítězství jen 2 body /.

V průběhu podzimní části postupně docházelo k dohodě s SK Želechovice,

které do našeho SK uvolňoval hráče - obyvatele Lužkovic.

Zápasy tohoto soutěžního ročníku odehráli následující hráči :

Králík, Kabelík, Javorek, Ševčík J., Minol, Koranda, Otépka, Ševčík M., Kříž,

Mezík, Polepil Vl., Bobál Fr., Běhal, Šala, Berousek, Baumann, Albert, Kolář

a Haváček. Trenérem mužstva byl pan Koranda.

Je škoda, že se v kronikách neobjevují tabulky soutěží, abychom měli přehled

o umístění jednotlivých mužstev.

 

Zdroj: Kronika SK Lužkovice 1943-1952

Zpracoval: Jiří Ždanov

Materiály opatřil a digitálně zpracoval: Radek Knap

 

 

 

Zveřejněno 09.03.2009 v 13:01.