Dětský den - Lužkovice 2008, díl IV.
V obrazovém díle IV. najdete hasičský útok. Atrakci každoročně předvádí SDH Želechovice a SDH Želechovice paseky za spolupráce se SDH Lužkovice.
Zvláštní poděkování patří br. Vladislavu Žitnému (okrskový velitel) dále br. Ladislavu Zichovi (starosta SDH Želechovice nad Dřevnicí). Komentář viz díl I. Tento díl obsahuje celkem 14 fotografií.

Foto: Radek Knap
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12JPG
13.JPG
14.JPG
Zveřejněno 15.02.2009 v 18:05.