Okrouhlé náspy >>Tvrza<<
Východně vsi na vysokém břehu ostrožny stávala tvrz vladycká, jejíž podstavba dobře se zachovala nad čísly 32, 33, a 34 v zahradách. Majitelé čísla 34 jmenují se Bobálovi, ale přezdívá se jim všeobecně Tvrzovják, a ulička z návsi tam nahoru ke "Tvrzi" vedoucí sluje posud "Zámecká"...

Lužkovice (okres Vizovice)

Okrouhlé náspy >>Tvrza<<

Východně vsi na vysokém břehu ostrožny stávala tvrz vladycká, jejíž podstavba dobře se zachovala nad čísly 32, 33, a 34 v zahradách. Majitelé čísla 34 jmenují se Bobálovi, ale přezdívá se jim všeobecně Tvrzovják, a ulička z návsi tam nahoru ke "Tvrzi" vedoucí sluje posud "Zámecká".

Tvrz zdejší byla uměle nahozeným kopečkem na srázném hřebenu; téměř kopečku má v průměru asi 35 kroků a osazuje se v zahrádkách zeleninou; kolem byl veden hluboký příkop až 3 m a za ním vysoký násyp, jenž je nyní zachován od východní strany, kde na něm stojí komora, od severu, zde je až 5 m vysoký, úplně dobře od západu. Na celém jižním boku byl zkopán a rozvezen a na jeho místě postaven domek č. 33 s dlouhou stodolou ke kopečku přiraženou; oba krajní domky č. 32 a 34 postaveny v příkopu hradním.

Zdiva na povrchu již není, ale v zemi prý jsou ještě pevné základy; vykopaly se tam už často střepy z hliněného nádobí, železné předměty, uhlí, popel a přepálená hlína.

Na tvrzi zdejší sídlil vladycký rod z Dlužkovic, z nichž r. 1408 píše se o Matéskovi z Dlužkovic, že ho pohoní Jan z Dlúhé Vsi, že mu slíbil za Albrechta z Lukova za 40 hř., a roku 1410 pohání ho zase Margreta z Kaňovic, že platiti nechce. Před tím čte se už r. 1365 Vilém z Lužkovic na Jilmovém. Roku 1407 držel Lužkovice Ješek z Ostraty, spolu s osadami Ostratou, Březovou a Veselou. Roku 1437 příslušely však Lužkovice ke zboží hradu Lukova.

Prameny:
Dr. I. L. Červinka: ZAPOMENUTÉ HRADY A TVRZE MORAVSKÉ II.
Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci - ročník XL. - rok 1928
strana 73

Zpracoval: Radek Knap

Zveřejněno 12.12.2003 v 15:29.