Co nebylo v Magazínu Zlína o místní části Lužkovice
Vážení občané Lužkovic, v lednovém čísle Magazínu Zlína na straně 6 vyšel článek představující místní část Lužkovice.
Článek najdete na následujícím odkazu:

Magazín Zlín 2009

Celou reakci Sdružení za zdravé Lužkovice na něj si můžete přečíst níže.

Co nebylo v Magazínu Zlína o místní části Lužkovice

Co nebylo v Magazínu Zlína o místní části Lužkovice

 

 

Vážení občané Lužkovic, v lednovém čísle Magazínu Zlína vyšel článek představující místní část Lužkovice. Článek vytváří dojem, jak dobře se v naší místní části žije a jak se o ni město Zlín stará. Sdružení za zdravé Lužkovice (SZZL), které v mnohém supluje činnost města, cítilo potřebu na článek reagovat a text v jednotlivých částech doplnit a uvést na pravou míru.

 

Po krátkém úvodu o historii Lužkovic následuje zmínka o kanceláři pro místní část Lužkovice. Město upozorňuje, že do konce měsíce ledna 2009 bude kancelář fungovat v dnes již samostatné (bývalé místní části Zlína) obci Želechovice nad Dřevnicí. Na skutečnost, že po odtržení Želechovic je potřeba zřídit místní úřadovnu v Lužkovicích, bylo město upozorněno, již na setkání s občany Lužkovic na jaře minulého roku. V létě SZZL MMZ upozornilo na možnost pronájmu prostor pro úřadovnu uprostřed obce a dalo městu i telefonní kontakt na dotyčnou osobu. Svou liknavostí město však tuto možnost nevyužilo. I když město o této situaci, která může nastat vědělo dlouho dopředu, tak ji katastrofálně podcenilo s tím výsledkem, že po lednu 2009 nebudou mít pravděpodobně občané Lužkovic kam chodit řešit své problémy. Kromě úřadovny nebude pravděpodobně fungovat ani místní rozhlas pro naši místní část. Jediným řešením je tedy docházka občanů do Zlína na MMZ. V obci však zatím nefunguje MHD.

 

Město dobře vyjmenovává problémy, se kterými se občané dosud obraceli na pracovnici místní úřadovny. To jak vypadá náves v Lužkovicích, a že v naší místní části není absolutně žádná občanská vybavenost je vizitkou statutárního města Zlín. Kromě zmiňované místní úřadovny tady nejsou žádné prostory pro setkávání občanů (dětí, seniorů), klubovna pro děti, knihovna atd. Město v Lužkovicích dosud taktéž nevybudovalo žádné hřiště pro děti, pískoviště atd. Prostě nic. Územní plán je kapitola sama pro sebe. Činnost SZZL v této problematice je občanům Lužkovic dobře známá, což vědí z množství setkání a podpisovaných petic. Zde za naší místní část město nekope, právě naopak.

 

Obrázek z posledního setkání občanů Lužkovic se zastupiteli máme v živé paměti. Zde se plně projevil nedostatek občanské vybavenosti a mnozí občané se nevešli do privátní hospůdky na fotbalovém hřišti. Setkání moderoval zástupce MMZ, který i když měli občané neustále dotazy na své zastupitele, diskuzi rázně ukončil. Raritou je, že dříve bývalo setkání občanů co dva roky. Nyní město v rámci "lepší" komunikace zvolilo termín 1 x za čtyři roky (což je volební období zastupitelů). Výsledek se projevil i u posledního setkání, co se nesplnilo, to se hodí na předchozí zastupitele. Ti se pak vymlouvají na sebe navzájem a nikdo není za nic odpovědný.

 

Pracovníka pečujícího o pravidelný úklid a čistotu místní části si občané museli skoro "vybojovat", než jim bylo vyhověno. SZZL v této věci podniklo několik kroků. To, že se město chlubí, že přistavuje na náves kontejnery pro objemný a nebezpečný odpad je snad samozřejmost. To snad není potřeba zmiňovat, však si platíme nemalé poplatky!?

 

Dále město uvádí co bylo v Lužkovicích za 20 let vybudováno. Takže investorem silničního mostu přes řeku Dřevnici bylo ŘSD, tudíž stát. Stát hradil v letech 2004 - 2006 další velkou investici, kterou byla regulace řeky Dřevnice. Zde je potřeba se trochu zastavit. Občané Lužkovic nejsou hloupí a dobře vědí jaká kalvárie jednání SZZL předcházela realizaci této akce. Dobře si z tehdejších schůzek pamatují, jak město pořád tvrdilo, co stojí realizaci v cestě a pořád hledalo zástupné problémy a otálelo s vydáním stavebního povolení. Spíše házelo SZZL v této věci klacky pod nohy. Nezměrné úsilí členů výboru SZZL však nakonec přispělo ke kýženému cíli. Je potřeba zdůraznit, že kdyby nebylo pomoci senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové a tehdejšího premiéra PhDr. Špidly, tak dílo do těchto dob realizováno nebylo. V dalších případech, které město zmiňuje již bylo investorem. Jedná se o nákup čerpadel SDHL, výstavba kanalizačního sběrače Želechovice - Lužkovice (zatím nefunguje), výstavba chodníků v ulici Hvozdenská (akce je dodnes nedokončena - chybí dodělat nejnebezpečnější místo v zatáčce), plynofikace (zde byla taktéž částečná dotace od státu). V souvislosti s plynofikací je potřeba zmínit, že při realizaci této akce se tato zadrhla pro nesouhlas některých občanů, kterým by přes jejich pozemky vedly inž. sítě. Poté co úředníci MMZ požádali o pomoc SZZL, které problém s občany pomohlo vyřešit, se akce zdárně dokončila. Jinak hrozilo, že akce se zastaví a nebude ani plyn ani chodníky. Peníze by šly samozřejmě jinam. Zde sehrálo SZZL taktéž pozitivní roli k dobru naší místní části. Čili ne všechny akce, které město uvádí, hradilo ze svého rozpočtu! Město si připisuje zásluhy i tam, kde žádné nemá. Zde je potřeba se také zamyslet, jak dnes vypadají a co budují bývalé místní části v okolí za 20 let (Lípa, Ostrata), nebo samostatné obce (Hvozdná). Nemá asi smysl se více rozepisovat.

 

Lužkovice jsou součástí Zlína od roku 1976, tj. už dlouhých 33 let. Jsou vyjmenované investice odpovídající tomuto času a tomu, co přináší i občané Lužkovic do společné kasy Zlína?

 

Je také zajímavé, že město zmiňuje, že si občané Lužkovic v roce 2007 připomněli významné výročí 600 let existence. Oslavy pořádalo SZZL ve spolupráci SDHL, FK Lužkovice, myslivci, zahrádkáři a další patrioti. SZZL mělo původně v plánu, aby při této významné akci paní primátorka zasadila na návsi památnou lípu. Z důvodu zaneprázdněnosti nakonec paní primátorka pověřila Ing. Šenkýře, aby on město oficiálně jako jeho reprezentant na této akci zastupoval. Nedostavil se však ani ten. I když včetně paní primátorky SZZL oslovilo všechny parlamentní strany, oslav se nakonec zúčastnili jen zástupci za KSČM a paní senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková za ČSSD. Paní senátorka si občany Lužkovic získala svým krásným projevem. Tato neúcta k občanům Lužkovic ze strany zastupitelů se hluboce vryla do jejich paměti.

 

Na konci článku se město zmiňuje o fotbalovém hřišti na kterém se každoročně pořádají dětské dny. Ano, pořádá je SZZL ve spolupráci SDHL a FK Lužkovice a jinými dobrovolníky a organizacemi. Dříve na ně zavítal i bývalý primátor Mgr. Úlehla. Nakonec je potřeba město opravit. V obci už desítky let TJ Sokol Lužkovice nepůsobí.

 

S uplynulými svátky je potřeba si položit i otázku, jestli je místní část Lužkovice pro Zlín tak nevýznamná, že si nezaslouží ani vánoční výzdobu největšího veřejného prostranství - návsi. Opět nás zahanbily okolní obce v okolí, kde se jejich zastupitelstva starají.

 

O SZZL se článek nezmiňuje vůbec. Proč asi? Protože ono je těžké přiznat, že někdo pro lidi aspoň někdo něco dělá ve svém volném čase a zadarmo. I za magistrát města Zlína. My se nikomu nevnucujeme. Stačí nám, když nám nikdo nebude házet klacky pod nohy a vyslyší přání občanů.

 

Schváleno výborem SZZL

 

 

 

naves.jpg
Náves Lužkovice, prosinec 2008.
Zveřejněno 14.01.2009 v 07:17.