Průvodce děním v místní části Lužkovice
Vážení občané Lužkovic, v posledním červencovém magazínu Zlína vyšel na straně dvě viz link: Magazín Zlín 7/2008 článek s názvem: Jak se nám žije v našem městě - věčné téma bez definitivní odpovědi jehož autorkou je paní primátorka PhDr. Irena Ondrová.
V závěru článku je uvedena následující citace: Jako pozitivní příklad mohu uvést neuvěřitelně aktivní občany z části Zlína, kde žiji já - z Malenovic. Kritikům doporučuji podívat se na všechny akce v klubu U Tetoura, v areálu firmy VLW pod hradem, v malenovické Sokolovně, na nádvoří hradu, atd. Kdo jsou oni "hybatelé" kulturního života v Malenovicích? Stejní lidé,jako jsou v Kostelci, na Jižních Svazích, Lužkovicích, Klečůvce, ...jen více aktivní, více se angažující pro obecný prospěch. Lidé, kteří jen nekritizují, ale naopak - rádi konají. Stále je co zlepšovat a napravovat a tak je tomu i v oblasti kultury. Město Zlín musí rychleji a obratněji reagovat zejména na potřeby mladých lidí, kterých díky univerzitě přibývá. Vím, že největší "bolestí" Zlína je nedostatek klubů právě pro ně. Doufám, že budoucnost i v tomto ohledu bude lepší.

Jak jste jistě postřehli v odstavci je paní primátorkou citována i místní část města Zlína - Lužkovice. V souvislosti s touto místní částí má paní primátorka určitě na mysli aktivisty SZZL, o kterých se paní primátorka domnívá, že jen vše kritizují a pro občany své místní části nic nedělají, hlavně z oblasti kultury. Zkusme tedy trochu pobilancovat, resp. krátce shrnout, co aktivisté SZZL v době trvání své existence pro občany své místní části udělali.

Určitě jedním z velkých úspěchů SZZL je to, že bylo jedno z těch Občanských sdružení (OS), které pomohlo zabránit tomu, že naším údolím nepovede východní magistrála R49. I SZZL přispělo k tomu, že v roce 2003 se ZMZ svým klíčovým usnesením rozhodlo tuto variantu zamítnout a vrátit její trasu do původního koridoru schváleného vládou ČR. Dalším výsledkem plodů tohoto OS je určitě další velká aktivita, která výrazně přispěla k urychlení toho, že se podařila realizovat protipovodňová ochrana Lužkovic na řece Dřevnici. Kolik dobrovolné práce za touto akcí stojí, není potřeba ani nijak zdůrazňovat, neboť toto si občané Lužkovic velmi dobře uvědomují. Ale nebyly to jen tyto akce. Stačí zmínit třeba plynofikaci obce, kde SZZL vešlo v jednání s těmi občany, kteří třeba nesouhlasili s vedením plynovodu přes svůj pozemek a bez jejichž souhlasu by se akce zastavila. Byly to právě ti " kontinuální kritici ", kteří nakonec tyto občany přesvědčili, aby se pak toto dílo podařilo k spokojenosti všech realizovat, už kvůli tomu, že bez nerealizace tohoto díla by se třeba nemohla uskutečnit oprava silnice a výstavba chodníku na Zádědině a v tom případě by šly peníze jinam. Je třeba popravdě říci, že tehdy se právě odpovědní pracovnící MMZ obrátili na SZZL, které nakonec záležitost ke spokojenosti všech pomohlo vyřešit. A takových akcí aktivisté řešili spoustu. Jednou z posledních je třeba aktivní pomoc ve spolupráci s občany při tvorbě nového ÚP Lužkovic.

A teď něco o té kultuře. Vznikem OS SZZL byly znovuobnoveny Dětské dny, které měly v obci předtím velkou tradici. Stačí si jen prohlédnout prezentace na našem webu v rubrice Dětské dny. V minulosti naše OS také na tyto akce zvalo vrcholné představitele MMZ viz třeba návštěva minulého primátora Mgr. Úlehly na DD v roce 2005 - link: Dětský den v roce 2005 - návštěva primátora Mgr. Úlehly. Nakonec poslední Dětský den SZZL spolu se Sborem dobrovolných hasičů Lužkovice (SDHL) a FK Lužkovice pořádalo na konci července tohoto roku. Už účast více než 400 lidí a to nejen z Lužkovic, ale i okolních obcí svědčí o tom, že naše OS určitě nespí na vavřínech a jen nekritizuje, ale hlavně koná. Nakonec slova uznání, že pro naši místní část - hlavně děti aspoň někdo něco dělá je toho příkladem, i když vždy je co zlepšovat. Jsou to však i akce dalšího druhy - pořádání posezení s hudbou pro občany, přednášky, oslavy 600 let Lužkovic, průvod na Svatou Trojic s želechovickým panem farářem, Skaut, Drakiády, schůze atd. Bohužel místní část Lužkovice je jednou z nejzanedbanějších místních částí Zlína vůbec. I když je naše místní část velmi zatížena průmyslem, který přináší městu nemalé finanční prostředky, není v obci absolutně žádná občanská vybavenost ani MHD. Aktivity SZZL pro občany jsou proto soustředěny hlavně do doby léta pod širým nebem. Kdyby měly Lužkovice jen zlomek občanské vybavenosti jako třeba ve vzpomínaných Malenovicích, soustředila by se aktivita určitě i do dalších ročních období. Ale v lednu se toho pod širým nebem pro občany mnoho nedá zorganizovat, když není kde.

Nakonec bych chtěl zmínit akci z minulého roku, kdy si naše obec připomněla 600 let své potvrzené existence. SZZL ve spolupráci se SDHL a FK Lužkovice připravilo bohatý program, který měl důstojně toto pro nás tak významné výročí připomenout. SZZL formou dopisů zaslaných na MMZ pozvalo všechny parlamentní politické strany včetně paní primátorky na tuto akci. Bohužel z MMZ se nikdo kromě zastupitelů za KSČM (přišli všichni) a ČSSD nezúčastnil. Za ČSSD se akce zúčastnila senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková, která vystoupila i s krátkým projevem k občanům. Ano, jednotliví členové ZMZ mohou být vytíženi, či mohou být jinak zaneprázdněni, ale aspoň dopis od města, který by byl veřejně přečten MMZ resp. paní primátorka poslat mohla. To by si občané této místní části Zlína k velmi vzácnému výročí své místní části určitě zasloužili. To se potom město nesmí divit, že to občané Lužkovic dodnes vnímají velmi negativně. Jako by Zlín v jejich očích o tuto místní část nejevil žádný zájem. Ale od dob oslav 600 let Lužkovic se událo mnoho událostí a to nejen u nás, ale i v blízkém okolí. A třeba i v naší místní části se začíná blýskat na lepší časy, což lze usuzovat podle toho, že nám tu občas projede zametací vůz a začala se také séci tráva. Zajímavé je, že podobné úkazy postřehli i v sousední další místní části Klečůvce, nejvýchodnější to výspě statutárního města Zlín.

Ale nic není definitivní a třeba se i místní část Lužkovice v dohledné době dočká prostor ( v novém ÚP je s nimi počítáno), kde by se mohly konat společenské akce, jako třeba v Malenovicíc v klubu u Tetoura. Rádi na takové akce pozvem i všechny zastupitele, aby se mohli bavit i společně s námi Lužkovjany. Jsme přece součástí Zlína - a Zlín to je dobrá značka.

Ing. Evžen Babík předseda Sdružení za zdravé Lužkovice

Následující odkazy a snímky Vám ještě více přiblíží aktivity OS SZZL

Archiv Dětských dnů v Lužkovicích

Fotogalerie Lužkovic, Oslavy 600 let Lužkovic + další akce

Ocenění spolupráce PMO s.p. se SZZL - strana 13
1.JPG
Záběr z letošního Dětského dne v Lužkovicích - vystoupení MŠ.
2.JPG
Letošní Dětský den V Lužkovicích navštívilo více než 400 návštěvníků.
3.JPG
Dětského dne se zúčastnil i zastupitel MMZ za ODS bydlící v Lužkovicích Ing. Ctirad Zámorský, taktéž člen SZZL.
4.JPG
Vystoupení dětí ze SDH Želechovice nad Dřevnicí pod přímým velením br. okrskového velitele Žitného sklidilo velký úspěch.
Zveřejněno 13.07.2008 v 14:08.